Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Stanowisko starosty gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego na temat artykułu autorstwa red. Krzysztofa Łukasika pt. ,,Trudno zostać dyrektorem’’, który ukazał się dn. 11. lipca 2008 w ,,Przemianach na Szlaku Piastowskim’’.

Komentarz autora w podtytule ,,Czy ktoś gra na remis’’ zawiera wiele ocen tendencyjnych, często wręcz nieprawdziwych, krzywdzących moją osobę. Zazwyczaj nie zajmuję stanowiska w sprawie artykułów prasowych, jednak w tym przypadku ze względu na wagę sprawy (sprawy oświatowe należą do najważniejszych zadań samorządu powiatowego oraz są bliskie mojemu sercu) postanowiłem zabrać głos.

A teraz fakty. Dyrektora placówki oświatowej wybiera komisja konkursowa. W jej skład wchodzi 12 osób, z czego tylko trzy deleguje organ prowadzący (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych starostwo). Kandydata, który wygrał konkurs powołuje na stanowisko dyrektora organ prowadzący – tj. zarząd powiatu, a nie starosta jednoosobowo, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz kuratorium. Ewentualne zastrzeżenia kuratorium są dla zarządu wiążące i uniemożliwiają powołanie kandydata (tak było w przypadku H. Zandera w konkursie na dyrektora ZSP nr 3). Dopiero w razie dwukrotnego nierozstrzygnięcia konkursu zarząd powiatu ma prawo wskazać kandydata.

W trakcie obecnej kadencji powiatu odbyło się 9 postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorskie w szkołach ponadgimnazjazlnych. Przed każdym z nich zarząd powiatu, będąc wypadkową koalicji PO PiS i Ziemi Gnieźnieńskiej uzgadniał wspólnego kandydata na stanowisko dyrektora (z jednym wyjątkiem). Nieprawdą jest więc, że ,,w środowisku nauczycieli gnieźnieńskich panuje przekonanie, że po stanowisko dyrektorskie może sięgać osoba, mająca pełną akceptację starosty. Wszyscy inni są skazani na niepowodzenie, co pokazały konkursy z ostatnich dwóch lat’’. Kandydaci popierani przez zarząd powiatu mają akceptację nie tylko starosty, lecz także pozostałych koalicjantów (zdarzało się też, że przegrywali).

Nieprawdą jest też, że ,,przedstawiciele starostwa i kuratorium (po trzy osoby) zawsze głosują jednolicie przeciwko reprezentacji rodziców, nauczycieli i związków zawodowych (po dwie osoby). Głosy rozkładają się zwykle 6:6 co pozwala staroście wskazać swojego kandydata.’’ Taka sytuacja miała miejsce tylko w jednym przypadku, a nie zawsze. Jest to zresztą bardzo niekomfortowa sytuacja dla mnie osobiście i dla zarządu. Jest zdecydowanie lepiej, kiedy to komisja konkursowa, a nie zarząd powiatu wskazuje kandydata na stanowisko dyrektorskie.

Nie jest też prawdą, że ,,Wynik konkursu jest z góry wiadomy, ponieważ pan starosta przed konkursem rozmawia z kandydatem i oznajmia mu, czy widzi go na tym stanowisku’’. Nie mam takiej mocy sprawczej, co wynika z prostej arytmetyki składu komisji konkursowej oraz z konieczności ustalania kandydata z koalicjantami.

Całkowicie błędne są wnioski, jakie przytacza czytelnikom p. redaktor K. Łukasik na zakończenie swojej analizy ,,takie postępowanie, czyli gra na remis powoduje, że dyrektorami szkół zostają osoby uzależnione od starosty. Tracą na tym szkoły, bo ich dyrektorzy zamiast myśleć o strategii rozwoju placówki dbają o przypodobanie się staroście. ‘’ Akurat jest dokładnie odwrotnie. Zależy mi, aby dyrektorami szkół zostali najlepsi z najlepszych, osoby przygotowane merytorycznie, zdolne do samodzielnego działania i podejmowania decyzji.

Powinien Pan wiedzieć, panie redaktorze, że w mojej kadencji odstąpiliśmy od wątpliwej zasady przedłużania dyrektorom kadencji o rok czy dwa lata na rzecz twardej reguły ogłaszania postępowania konkursowego. Zależy mi bardzo na odpolitycznieniu szkół, na tym, aby wygrywali możliwie najlepsi kandydaci. Niech dowodem na to będzie fakt, że w żadnym z postępowań konkursowych dyrektorem nie została osoba, będąca członkiem lub w bliski sposób związana ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska.

2008-07-15

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21365492

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno