Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Perspektywa dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pozyskał ponad 3 667 tys. zł na realizację projektu „PERSPEKTYWA” . Projekt ten będzie realizowany w latach 2008-2013 i będzie w stu procentach dofinansowany ze środków zewnętrznych.

Głównym założeniem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego, w celu zwiększenia szans na dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb rynku pracy i uzyskanie zatrudnienia, a także udzielenia wsparcia osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Projekt adresowany jest do bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), tj. osoby do 25 roku życia, bezrobotni długotrwale, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni po 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotni niepełnosprawni.

W tym roku zakładana jest aktywizacja 620 osób, poprzez staże, przygotowania zawodowe, szkolenia zawodowe oraz przekazanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie i prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie celem złożenia deklaracji uczestnictwa:

- u pośredników pracy w pokojach: 05,06, 14,15,16

- u doradców zawodowych w pokojach: 110, 201, 202

- na stanowiskach ds. staży i przygotowań zawodowych w pokoju 13

- na stanowiskach ds. rozwoju zawodowego w pokoju 12

- na stanowiskach ds. dotacji w pokoju 102.

Ewa Michalak


2008-07-11
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21386405

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno