Wycieczka do Sejmu Powiatowej Rady Młodzieży oraz stypendystów sportowych

W dniu 14 lutego br. młodzież z Powiatowej Rady Młodzieży oraz najlepsi sportowcy Powiatu Gnieźnieńskiego, którzy otrzymali stypendium Starosty Gnieźnieńskiego brali udział w wycieczce zorganizowanej przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego do Sejmu. Gnieźnieńska młodzież zwiedziła izbę niższą parlamentu dzięki zaproszeniu Posła Tadeusza Tomaszewskiego.Młodzież przyglądała się pracy posłów podczas obrad Sejmu oraz w loży prasowej przy udzielaniu wywiadów przez znane osobistości polskiej sceny politycznej. Wycieczka odwiedziła również Polski Komitet Olimpijski, gdzie spotkała się z 4 – krotnym medalistą olimpijskim florecistą Marianem Sypniewskim oraz złotym medalistą w podnoszeniu ciężarów Zbigniewem Smalcerzem. Dla młodych sportowców było to prawdziwe przeżycie spotkać się z tak wybitnymi olimpijczykami. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Belwederze, gdzie młodzież zwiedziła wystawę poświęconą orderowi Virtuti Militari oraz zwiedzanie Łazienek.

Wycieczka była nagrodą dla Powiatowej Rady Młodzieży za pracę w tej organizacji a dla uzdolnionych sportowców dodatkową atrakcją oprócz otrzymanych stypendiów.