Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiatowy Urząd Pracy


Adres:

ul. Sobieskiego 20,
62-200 Gniezno

Telefon:  (61) 426-16-49, (61) 426-44-34
Fax: (061) 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl
strona: www.pup-gniezno.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30
poniedziałek-dyżur w godzinach 15:30 - 16:00

Dyrektor:

 • Dyrektor Małgorzata Matczak | pokój 209 | tel. 61 426 44 35
 • Zastępca Dyrektora: Magdalena Cieślewicz | pokój 207 | tel. 61 426 44 35
Informacja:

 • tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34

Zakres działalności:

Celem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie jest realizowanie w praktyce założeń polityki społecznej opracowanej przez MPiPS a w szczególności:

 • udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy;
 • ułatwianie pracodawcom pozyskiwania pracowników;
 • podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania negatywnym skutkom zwolnień z pracy oraz łagodzenie tych skutków;
 • rejestrowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia lub szkolenia, a w razie braku takich propozycji wypłacanie uprawnionym zasiłków;
 • inicjowanie i finansowanie szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych i zatrudniania absolwentów;
 • prowadzenie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;
 • inicjowanie i wspieranie klubów pracy.

Wykaz stanowisk pracy:

 • Główny Księgowy: Dawid Kułakowski / pokój 212 / tel. 61 669 70 31

  Stanowiska księgowe / pokój 210 i pokój 211 / tel. 61 669 70 39

 • Radca Prawny / pokój 206 / tel.  61 669 70 28

 • Samodzielne stanowisko ds.zamówień publicznych i obsługi administracyjnej: / pokój 204/ tel. 61 6697021

 • Samodzielne stanowisko ds.informacji i promocji: / pokój 208 / tel. 61 426 44 35

 • Główny specjalista ds. informatyki: /pokój 202 / tel.61 669 70 14

  Informatyk : / pokój 202 / tel. 61 6697014

 • Kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń, Informacji i Administracji: Jerzy Koczan / pokój 111 / tel.  61 669 70 29 

  Stanowiska ds. ewidencji i świadczeń oraz rejestracji:

 • Rejestracja osób bezrobotnych: / pokój 110 / tel.  61 669 70 27

 • Stanowiska ds. ewidencji i świadczeń:
  / pokój 105 / tel.  61 669 70 25 / pokój109 / tel.  61 669 70 27  / pokój 107 i 108 / tel. 61 6697026, / pokój 201 / tel. 61 6697040

 • Stanowisko ds. archiwizacji dokumentów: / pokój 104

 • Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej- Renata Kościelniak / pokój 112 / tel.  61 669 70 30 

  Pośrednicy pracy:

  / pokój 5 / tel. 61 669 70 11 , / pokój 6 / tel. 61 669 70 12 , / pokój 7/ tel.61 669 70 13, / pokój 10 / tel. 61 669 70 32, / pokój 14 / tel. 61 669 70 18, / pokój 15 / tel. 61 669 70 19, /pokój 16 / tel. 061 669 70 20, / pokój 19 / tel. 61 669 70 33, / pokój 20 / tel. 61 669 70 22

  Doradcy zawodowi:

  / pokój 4 / tel. 61 669 70 10 / pokój 7 / tel. 61 669 70 13 / pokój 10 / tel. 61 669 70 32, pokój 14 / tel. 61 669 70 18 / pokój 15 / 61 669 70 19, / pokój 19 / tel. 61 669 70 33, / pokój 20 / tel. 61 669 70 22
 • Specjaliści ds. programów : / pokój 102 / tel.  61 669 70 15 

 • Staże: / pokój 13 / tel.  61 669 7017 

 • Stanowiska ds.doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych: / pokój 11 / tel.  61 669 70 23 

 • Stanowiska ds. udzielania dotacji: / pokój 12 / tel.  61 669 70 24 

 • Szkolenia dla osób bezrobotnych: / pok. 17 / tel.  61 669 70 16 


  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21393829

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno