Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Europa w Internecie

www.euro.pap.com.pl Serwis informacyjny dot. UE
www.ukie.gov.pl Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (dokumenty UE, akty prawne, tłumaczenia, analizy i publikacje)
www.cie.gov.pl Centrum Informacji Europejskiej UKIE (przewodnik tematyczny, przewodnik przedsiębiorcy)
www.euroinfo.org.pl Centrum Euro Info (możliwość korzystania z dokumentów Biura Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich)
www.wwpe.gov.pl Władza Wdrażająca Programy Europejskie
www.europa.eu.int Główny serwer internetowy Unii Europejskiej
www.europa.delpol.pl Punkt Informacyjny UE
ec.europa.eu Komisja Europejska
www.europarl.eu.int Rada Unii Europejskiej
www.cor.eu.int Komitet Regionów
www.eur-op.eu.int Biuro Wydawnictw Wspólnot Europejskich
www.europa.eu.int/comm/dgs/enterprise Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości
www.europa.eu.int/comm/dgs/enlargement Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia UE
www.eiop.or.at/euroint Europa w internecie
www.ie.lodz.pl Instytut Europejski
www.negocjacje.gov.pl Pełnomocnik rządu ds. negocjacji o członkostwo RP w UE
www.infoeuropa.gov.pl Pełnomocnik rządu ds. informacji europejskiej - "Unia bez tajemnic"
www.futurum.gov.pl Strona MSZ nt. przyszłości Europy - debata
www.euwebring.org Europejska Sieć Internetowa
www.ecb.int Europejski Bank Centralny
www.eu2002.dk Prezydencja duńska 01.07.2002-31.12.2002
www.presidence-europe.fr Francja - Przewodnicząca UE 01.07.2000 - 31.12.2000
www.ue.eu.int/de/presid Aktualna prezydencja Rady
www.news.bbc.co.uk Europejskie informacje BBC
www.unia-polska.pl Magazyn Unia&Polska
www.faz.de Frankfurter Allgemeine Zeitung
www.tout.lemonde.fr Le Monde
www.elpais.fr El Pais
www.ft.com Financial Times
www.euro-sceptic.org Katalog eurosceptycznych stron www
www.aegee.org Europejskie Stowarzyszenie Studentów (AEGEE)
www.eib.eu.int Europejski Bank Inwestycyjny
www.proeuropa.gr Pro Europa
www.europeanforum.bot-consult.se Europejskie Forum na rzecz Demokracji i Sprawiedliwości
www.democracy-experience.org Demokracja-Doświadczenie
www.cife.org Międzynarodowe Centrum Kształcenia Europejskiego
www.yes.be Młodzi Przedsiębiorcy na rzecz Europy
www.ercomer.org ERCOMER - Centrum Badań nad Imigracją i Relacjami Etnicznymi
www.cmutuel.com Wszystko o euro
www.ecu-activities.be ECU-Euro
www.curia.eu.int Trybunał Sprawiedliwości
www.eca.eu.int Trybunał Rewidentów Księgowych
www.ces.eu.int Komitet Ekonomiczno-Społeczny
www.cor.eu.int Komitet Regionów
www.eif.eu.int Europejski Fundusz Inwestycyjny
www.eea.eu.int Europejska Agencja Ochrony Środowiska
www.emcdda.org Europejskie Centrum Monitoringu Narkotyków i Uzależnień Narkotykowych
www.eurofound.ie Europejska Fundacja na rzecz poprawy warunków życia i pracy
www.aami.eu.int Biuro na rzecz Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
www.cpro.fr Wspólnotowe Biuro Wdrażania Prawa
www.cdf.eu.int Centrum Tłumaczeń UE
www.eudraportal.eudra.org Europejska Agencja Klasyfikacji Produktów Medycznych
www.euro-ombudsman.eu.int Ombudsman
www.europa.eu.int/eurlex Eur-Lex
www.etf.eu.int Europejska Fundacja Szkoleń
www.europa.eu.int/com/anti-fraud Europejskie Biuro ds. Walki z Korupcją
www.europol.eu.int Europol
www.esrin.esa.int Europejska Agencja Kosmiczna
www.europa.eu.int/comm/eurostat Biuro statystyczne UE Eurostat
www.zeus.mzes.uni-mannheim.de Eurobarometr
www.eurplace.org Organizacje Europejskie
www.amue.lf.net Stowarzyszenie na rzecz Unii Monetarnej
www.sysmond.com.eurofaq FAQ-EMU and the euro
www.europa.eu.int/euro Euro
www.nuclear.org Europejskie Stowarzyszenie Nuklearne
www.ibeurope.com infoBase Europe - agencja informacyjna (polityka społeczna, regiony, zatrudnienie)
www.centraleurope.com Central Europe Online
www.euro-know.org Euroknow
www.euractiv.com EurActiv
www.euronews.net EuroNews
www.europeanaccess.co.uk European Access Plus
www.europeonline.com European Portal to the Internet
www.european-voice.com European Voice
www.euobserver.com Euobserver.com
www.freebrit.demon.co.uk Eurocritic
www.sp.nl/spectre Spectre magazine
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21392515

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno