Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

Link do strony:www.wielkopolska.mw.gov.pl

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli powstało na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2002 roku.
W lipcu 2003 Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego zostało oficjalnie zarejestrowane w Belgii, co potwierdza certyfikat nadany przez Gabinet Ministra Stosunków Zewnętrznych Rządu Regionu Stolica Bruksela. Przedstawicielstwo Wielkopolski, które mieści się w jednym budynku z przedstawicielstwami Hesji, francuskiej Akwitanii i włoskiego regionu Emilia Romagna, umożliwia utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami instytucji europejskich oraz szybkie docieranie do informacji o unijnych programach i środkach. Obecność wielkopolskiego przedstawicielstwa w Brukseli zapewnia także naszemu regionowi promocję i możliwość współpracy z innymi regionami Unii Europejskiej.

Zakres działania Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

- informowanie władz wojewódzkich (Zarządu Województwa oraz Sejmiku) o nowych zamierzeniach, planach i koncepcjach władz UE dotyczących szeroko rozumianego interesu regionu (województwa), w tym o nowych uregulowaniach prawnych i tzw. wytycznych prawnych a także programach UE odnoszących się do rozwoju regionalnego;

- reprezentowanie interesów i przekazywanie postulatów regionu instytucjom europejskim (obrona i promowanie priorytetów strategii rozwoju województwa);

- ułatwianie dostępu do środków finansowych oferowanych przez UE mogących zostać wykorzystanymi w procesie realizacji zadań objętych programami UE lub kontraktem wojewódzkim;

- wspieranie gospodarki regionalnej poprzez doradztwo dla inwestorów z Województwa Wielkopolskiego chcących uzyskać informacje o wymogach unijnych oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych (stąd propozycja, aby w skład personelu Biura wszedł przedstawiciel samorządu gospodarczego Województwa Wielkopolskiego lub Wielkopolskiego Centrum Międzyregionalnej Współpracy Gospodarczej);

- wspieranie działalności przedstawicieli województwa w instytucjach UE, zwłaszcza w Komitecie Regionów UE;

- współpraca z regionami partnerskimi oraz innymi regionami UE mającymi swoje biura przedstawicielskie w Brukseli w ramach sieci kooperacji poprzez budowanie układu powiązań sieciowych (wymiana informacji, wspólne organizowanie tematycznych spotkań grup roboczych zajmujących się określonymi projektami, wspólny lobbing na rzecz interesów województwa);

- współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi w Brukseli;

- organizacja imprez promocyjnych województwa w Brukseli i na obszarze Belgii także wspólnie z regionami partnerskimi z innych krajów europejskich oraz z Polski;

- przygotowywanie wizyt przedstawicieli władz województwa w instytucjach UE oraz pomoc przy organizowaniu wizyt przedstawicieli UE w województwie;

- prowadzenie krótkoterminowych staży zagranicznych dla pracowników administracji publicznej województwa, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Urzędu Marszałkowskiego i podległych instytucji i jednostek organizacyjnych;

- przekazywanie Zarządowi Województwa okresowych sprawozdań z działalności Biura.
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21363702

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno