Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Rejestracja - Poradnik Interesanta - Wydział Komunikacji i Transportu

Zamieszczone karty usług zawierają niezbędne informacje, instrukcje oraz druki do załatwienia określonych spraw w danym wydziale.

Wniosek potrzebny do danej sprawy umieszczony jest w danej „Karcie usługi”, w sekcji „10. Formularze wniosków i druków do pobrania”.

KD - 08 – Wpis lub zmiana zakresu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stację Kontroli Pojazdów,
KD - 09 – Wydawanie lub zmiana uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych,
KT - 10 – Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
KT - 11 – Dokonanie wpisu lub wykreślenia adnotacji: hak, taxi, L,
KT - 12 – Dokonanie wpisu lub wykreślenia zastawu rejestrowego,
KT - 13 – Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce,
KT - 14 – Rejestracja pojazdu zabytkowego,
KT – 15 – Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce,
KT - 16 – Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
KT - 17 – Wydanie wtórnika karty pojazdu,
KT - 18 – Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej,
KT - 19 – Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych,
KT - 20 – Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy,
KT - 21 – Wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu,
KT - 22 – Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,
KT - 23 – Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży,
KT - 24 – Wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu,
KT - 25 – Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu pojazdu z kraju,
KT - 26 – Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej,
KT - 27 – Zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
KT - 28 – Zmiana rodzaju pojazdu,
KT - 29 – Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
KT - 30 – Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21404379

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno