Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

KT - 06 – Wpis kodu 95 w dokumencie Prawa Jazdy


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI KT – O6
WPIS KODU 95 W DOKUMENCIE
PRAWA JAZDY
WERSJA NR: 05

Data zatwierdzenia:
09.05.2016r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wpis kodu 95 dokonuje się na wniosek osoby będącej kierowcą zawodowym, posiadającym kat. C lub C+E lub D lub D+E

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Jana Pawła II 9/10 Gniezno 62 – 200,parter, pok nr 0.12
Telefon (061) 424 – 07 – 08 fax (061) 424 – 07 – 00
e-mail: prawo.jazdy@powiat-Gniezno.pl

Godziny przyjęć klientów:
Pn. 7:30 – 17:00; Śr. 7:30 – 14:30; Wt. Czw. Pt. 7:30 – 15:00

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Błaszak Janina (Inspektor)
Chudzicka Klaudia (Inspektor)
Górna Agata (Inspektor)
Kubasik Dorota (Inspektor)
Suska Anna (Inspektor)
Wierzchucka Renata (Podinspektor)

4. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wniosek
 2. Załączniki:
  • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
  • kserokopia świadectwa kwalifikacji zawodowej
  • kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego, potwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi
  • kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego, potwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi
  • kserokopia prawa jazdy
  • opłata zgodna z pkt 5
 3. Do wglądu:
  • dowód osobisty
  • prawo jazdy
  • oryginały wszystkich w/w załączników
5. OPŁATY
Opłata za wydanie prawa jazdy – 100,50zł
Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
83 1020 4115 0000 9802 0004 0287

Oryginał potwierdzenia wpłaty należy dostarczyć do pokoju nr 0.12

Uwaga!
Warunkiem zamówienia prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest dostarczenie dowodu wpłaty do Wydziału Komunikacji i Dróg.


6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Okres od złożenia wniosku do wydania nowego dokumentu nie powinien być dłuższy niż 30 dni.
Wyprodukowane prawo jazdy wydaje się wnioskodawcy osobiście, po uprzednim zwrocie posiadanego dokumentu świadczącego o posiadanych przez niego uprawnieniach.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

8. PODSTAWA PRAWNA
 • art. 15 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz.U.2016 poz. 627)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23)
 • Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001r. (Dz.U. 2013, poz. 1414 z późn. zm.),
9. DODATKOWE INFORMACJE
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji wynosi 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.
Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu, parter – hol główny, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Opłatę można wnieść:
 1. gotówką w kasie Starostwa
 2. karta płatnicza w WKiT (stanowisko Prawo Jazdy)
 3. przelewem na w/w konto bankowe


10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA

Wniosek
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21372560

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno