Strona główna Mapa serwisu Kontakt
    Wojskowa Komenda Uzupełnień poszukuje kandydatów na szkolenie w służbie przygotowawczej – korpus szeregowych (szkolenie odbywa się w terminie od 04/05 maja 2017r. do 31 sierpnia 2017r.     Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Obchody z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3. Maja w 2012r.

Uroczystości 221. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Bazylice Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia NMP, w trakcie której symboliczną więź kościoła oraz Matki Bożej z narodem polskim podkreślił w homilii prymas senior Henryk Muszyński, sprawujący mszę świętą w intencji ojczyzny.

W trakcie homilii prymas senior Henryk Muszyński przypomniał m.in. śluby króla Jana Kazimierza po 1556 roku, uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku oraz ustanowienie święta Matki Bożej Królowej Polski, którego dokonał Pius XI w 1924 roku oraz ogłoszenie Matki Boskiej główną patronką Polski w 1962 roku. Następnie abp Henryk Muszyński zwrócił się do wiernych słowami papieża Benedykta XVI, który prosił, o to aby Polacy wciąż dawali szczególne świadectwo wiary. Na zakończenie zaapelował do zebranych, aby modlili się do Matki Bożej, upraszając dalsze wstawiennictwo i opiekę. Prosił również, aby wierni w dalszym ciągu zachowywali w sercach żywą wiarę i nadzieję oraz świadectwo jedności i wspólnoty.

Drugą część uroczystości, która odbyła się na placu przed pomnikiem Króla Bolesława Chrobrego, rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego Mazurka Dąbrowskiego. Uroczystość poprowadził Pan Zdzisław Kujawa Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Dariusz Pilak Starosta Gnieźnieński. „Dzień 3 maja od wieków związany jest w historii Polski ze słowem „wolność”. Przyjmując konstytucję 3 maja, nasi przodkowie podejmowali ostatnią próbę zachowania wolności Ojczyzny. Ponad 150 lat później, 3 maja 1952 roku, Jan Nowak-Jeziorański, słynny Kurier z Warszawy, inaugurował działalność polskiej sekcji Radia Wolna Europa. Radio to miało w kolejnych latach być wolnościowym głosem w polskich domach. Słuchali go ludzie poszukujący prawdy. Niektórzy z nas pamiętają jeszcze słynne słowa:Tu Radio Wolna Europa, Głos Wolnej Polski…”. Dziś, w XXI wieku, w czasach pokoju, pluralizmu mediów, w demokratycznym kraju, ta wolność niesie ze sobą odpowiedzialność. Jan Nowak-Jeziorański powiedział, że „w życiu człowieka, jak w mikrokosmosie, odbijają się losy całego pokolenia”. Dlatego stajemy tutaj, na Wzgórzu Lecha. Tu, gdzie rodziła się Polska i nasza stołeczność, gdzie Polska jako naród wyszła z własnej dziejowej prehistorii, zaczęła istnieć historycznie, w centralnym miejscu naszego miasta i przez pryzmat historii spoglądamy na losy naszej Ojczyzny, na historię ciągłego dążenia do wolności i odpowiedzialności za tę wolność. Dziś, z perspektywy czasu wiemy, że konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku, gruntownie zmieniając ustrój Rzeczypospolitej, ówczesnemu społeczeństwu dawała nadzieję na przemiany. W trudnym momencie wzbudzała ducha patriotyzmu, dodając sił do próby naprawy sytuacji geopolitycznej, w jakiej znajdowała się ówczesna Polska. Dawała szansę na ocalenie suwerenności naszej Ojczyzny. Choć ta radość nie trwała długo, dla nas – Polaków – jej uchwalenie stało się dniem pokrzepienia i narodowej dumy. Powinniśmy traktować ją jako swoisty testament przekazany dla kolejnych pokoleń, jako punkt odniesienia i wzorzec myślenia, sposób brania odpowiedzialności za Państwo. Do tej konstytucji odwoływali się późniejsi twórcy kolejnych ustaw zasadniczych. Od niej zaczyna się nasza tradycja konstytucyjna. Karty naszej historii mocno splamione są krwią, zdradą i burzliwymi momentami. Ale pomiędzy tymi stronami jawią się również wydarzenia, które skupiały rzesze Polaków wokół słusznych idei, wzbudzały w nas patriotyzm i dawały energię do działania. Jako naród udało nam się przetrwać 123 lata zaborów, kiedy dążono do ograniczenia kultury i myśli polskiej, próbowano zniszczyć nasz język. A język jest elementem tożsamości narodu. Udało nam się przetrwać dwie wojny światowe, gdzie, zwłaszcza w tej drugiej, próbowano eliminować inteligencję i kwiat polskiej kultury. Przetrwaliśmy komunizm i dziś wciąż uczymy się czerpać z dobrodziejstw demokracji. Dziś warto zastanowić się, w jakim punkcie teraz jesteśmy – my jako Polska i Polacy, ale też jako mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego. Śledząc ostatnio różne opinie i komentarze, na jednym z portali natknąłem się na głos czytelnika, który skłonił mnie do refleksji. Przeczytałem wtedy, że dzisiejsze święto, tu pod Katedrą, będzie kolejnym zmarnowanym dniem – po raz kolejny mądre głowy przyjdą pod pomnik, by wygłosić puste, nic nie znaczące przemówienia, by lansować się w mediach. Uświadomiłem sobie, że nie mogę mówić do Was, tu zgromadzonych, w sposób nienawiązujący do dzisiejszej rzeczywistości. W ostatnich miesiącach nasz powiat staje przed olbrzymimi wyzwaniami. Dla Zarządu być może są to największe wyzwania w całej historii istnienia Powiatu Gnieźnieńskiego. Mierzymy się z kwestią szpitala, szkolnictwa, z uchwałami, które nie są społecznie łatwe do przeprowadzenia. Mam odwagę stanąć tu, przed Wami i mówić o tym otwarcie. Wśród polityków koalicji i opozycji, ale przede wszystkim przed społeczeństwem. Zobowiązuje mnie do tego uczciwość i historia. Chcę z całą mocą podkreślić, że jestem przekonany, iż wszystkie decyzje podejmujemy z myślą o dobru powiatu i naszego społeczeństwa. Wierzę głęboko, że tylko dobre zarządzanie i mądre decyzje mogą sprawić, że przez wszystkie problemy, mimo przejściowego zaniepokojenia, przejdziemy z podniesioną głową. Jako starosta powiatu gnieźnieńskiego biorę za to odpowiedzialność. Tak jak nasi przodkowie brali odpowiedzialność za swoje decyzje, które podejmowali dla dobra narodu. Patrzymy na naszą historię, tryumfy, które ostatecznie przyniosły nam wolność i demokrację. Bardzo chciałbym, abyśmy wszyscy razem, jako rządzący powiatem, potrafili usiąść i konstruktywnie rozmawiać. Cytowany przeze mnie już dziś Jeziorański powiedział: „To, co mnie najbardziej razi, to operowanie inwektywami, zamykanie przeciwnikowi ust poprzez zastępowanie argumentów pomówieniami i próbami dyskredytacji, przylepianie rozmaitych etykietek. W Polsce przydałby się kodeks karny podobny do brytyjskiego, który nakłada niesłychanie ciężkie kary za zniesławienie. W Polsce te kary są wręcz śmieszne, podczas gdy szkody wyrządzane przez pomówienia – ogromne. Jest to moim zdaniem niewątpliwa pozostałość starego systemu, w którym przeciwnika albo się zamykało, albo usiłowało się go zdyskredytować. Nie odwoływano się do argumentów, bo w tej konkurencji dawny reżim był słaby”. Nie wpisujmy się w kanon takiej rzeczywistości. Pamiętajmy, że przede wszystkim jesteśmy samorządowcami, którzy mają misję do wypełnienia przed społeczeństwem, którzy muszą troszczyć się o obywateli, a nie politykami, którzy potrafią tylko pustymi słowami przekrzykiwać się nawzajem. Każdy z nas musi brać odpowiedzialność za wypowiadane słowa. Uczmy się korzystać z wolności, ale róbmy to w sposób właściwy. Wolność nie daje nam uprawnień do obrażania się nawzajem. Uprawianie prywaty i własnych interesów kosztem narodu jest przeszkodą w tworzeniu prawdziwej demokracji. Dlatego wspólnie budujmy przyszłość, rozmawiając otwarcie i konstruktywnie. Jesteśmy to winni naszemu społeczeństwu. My – Zarząd Powiatu, jak kiedyś twórcy Konstytucji III Maja, a potem dziennikarze Radia Wolna Europa, mamy poczucie, że pracujemy dla słusznej i ważnej sprawy. Jesteśmy to winni historii i naszym przodkom, a także współczesnym, którzy wierzyli i wierzą, że wszystko, co tworzą, robią z myślą o dobru Ojczyzny. A Ojczyzna to Naród”.

Tradycją stało się już, iż z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja organizowanych w Gnieźnie odczytywany jest apel pamięci, by złożyć hołd jej twórcom oraz tym, którzy bronili jej ideałów. W apelu przywołano pamięć ważnych postaci z historii Polski, twórców Konstytucji 3 Maja Marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja, Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, posłów Sejmu Wielkiego, żołnierzy wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku księcia Józefa Poniatowskiego i generała Tadeusza Kościuszki, bohaterów spod Zieleńca i Dubienki. Apel odczytał major Sebastian Ottenburger z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Uroczystość zakończyło składanie wiązanek przez zgromadzonych na placu katedralnym przed pomnikiem Króla Bolesława Chrobrego.fot.: Gniezno.com.pl


  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt wspierania biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 26-04-2017 r.    Licznik Odwiedzin18520567

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno