Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Standardy funkcjonowania

Dnia 8 lutego 2008 podpisano porozumienie miedzy Powiatem Gnieźnieńskim a Zarządem Województwa Wielkopolskiego dotyczące prowadzenia Punktu Informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (PI WRPO). W kwietniu 2009 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego objęło Punkt dodatkowym dofinansowaniem. Od tego momentu zmieniła się nazwa jednostki na Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) i rozszerzył się zakres działalności informacyjno-promocyjnej. W strukturze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie PIFE wpisuje się w działalność Wydziału Promocji i Rozwoju.

Usługi informacyjne świadczone przez pracowników Punktu Informacyjnego FE są bezpłatne:
  • Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie.
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej wynosi 3 dni robocze; wyjątek stanowią pytania eksperckie lub międzyinstytucjonalne. W takim przypadku istnieje obowiązek powiadomienia pytającego o skierowaniu zapytania do właściwej instytucji. Odpowiedź uzyskana od właściwej instytucji/eksperta kierowana jest niezwłocznie do pytającego.
System Informacji o Funduszach Europejskich

Punkty Informacyjne FE funkcjonują w ramach projektu System Informacji o Funduszach Europejskich, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest koordynacja i rozwój sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w całej Polsce, oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Sieć Punktów ma następującą strukturę:
  • Centralny Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie
  • 16 Głównych Punktów Informacyjnych, po jednym w każdym województwie
  • kilkadziesiąt Lokalnych Punktów Informacyjnych, w liczbie kilku - kilkunastu w poszczególnych województwach.
W Gnieźnie działa jeden z 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Wielkopolsce udzielających bezpłatnych porad w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach dostępnych programów i funduszy.

Finansowanie

Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich w Wielkopolsce współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21380909

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno