Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie” na lata 2011 - 2013.


Komisja konkursowa powołana w celu przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia Zarządowi propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji, na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2011 roku uznała, że oferty zgłoszone przez:
  • Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika, 62-230 Witkowo, Mielżyn, ul. Szkolna 15 prowadzące Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

  • Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety - Prowincja Poznańska, 61-878 Poznań, ul. Łąkowa 1-4 prowadzące Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, 62-213 Łopienno 119. spełniają wymogi formalne.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwałą nr 67/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie” na lata 2011 – 2013, zleca realizację zadania w formie wsparcia:
  • Zgromadzeniu Sióstr Św. Dominika, 62-230 Witkowo, Mielżyn, ul. Szkolna 15 prowadzącemu Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Kwota dotacji na realizację części zadania przewidzianej do wykonania w 2011 roku wynosi 1 497 613,00 zł. (słownie: jedenmilionczterystadziewięćdziesiątsiedemtysięcysześćsettrzynaściezłotych00/100),

  • Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety - Prowincja Poznańska, 61-878 Poznań, ul. Łąkowa 1-4, prowadzącemu Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, 62-213 Łopienno 119. Kwota dotacji na realizację części zadania przewidzianej do wykonania w 2011 roku wynosi 888 362,00 zł. (słownie: osiemsetosiemdziesiątosiemtysięcytrzystasześćdziesiątdwazłote00/100).
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21410883

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno