Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Dla Ciebie Polsko
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PATRIOTYCZNEJ MIESZKAŃCÓW POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
PN. „DLA CIEBIE POLSKO”
ORGANIZOWANY W RAMACH OBCHODÓW
219. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3. MAJA„Dla Ciebie Polsko” pod taka nazwą odbędzie się organizowany po raz pierwszy przez Powiat Gnieźnieński Przegląd twórczości patriotycznej mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, w ramach tegorocznych obchodów 219. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja.

Przegląd ma zainspirować mieszkańców do wyrażenia patriotyzmu poprzez kultywowanie sztuki żywego słowa, a także rozwijania wrażliwości estetycznej. Ma na celu popularyzację postaw patriotycznych i zachętę do refleksji nad historią i kulturą własnego kraju.

Liczymy, że nasza inicjatywa spotka się z dużym zainteresowaniem, dostarczy pozytywnych emocji, zapromuje lokalne talenty, odkryje pasje mieszkańców, uzewnętrzni ich zainteresowania, a także wykroczy poza przyjęte schematy wyrażania patriotyzmu.


REGULAMIN PRZEGLĄDU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator: Powiat Gnieźnieński.
 2. Dopuszczalne formy twórczości:
  • pieśń
  • wiersz
  • praca plastyczna (rysunek, malarstwo, collage, rzeźba, płaskorzeźba, rękodzieło)
  • prezentacja multimedialna.
 3. Przegląd ma formę otwartą i skierowany jest do mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, bez ograniczeń wiekowych.
 4. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest nadesłanie bądź dostarczenie utworów lub prac do dnia 23 kwietnia 2010 r. do godz. 10.00 na adres: Przemiany na Szlaku Piastowskim, ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno (decyduje data wpływu do redakcji).
 5. Utwory lub prace dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w Przeglądzie.


II. WARUNKI ZGŁOSZENIA DO PRZEGLĄDU

 1. Utwory i prace muszą spełniać odpowiednio następujące kryteria:
  • być wykonane w języku polskim
  • być oryginalnymi, autorstwa osób zgłaszających je do Przeglądu
  • czas wykonania pieśni, wiersza nie powinien przekraczać 6 minut
  • czas prezentacji multimedialnej nie powinien przekraczać 20 minut.
 2. Tekst pieśni lub wiersza powinien być dostarczony w formie drukowanej.
 3. Prezentacje multimedialne należy dostarczyć na elektronicznym nośniku DVD/CD.
 4. Prace plastyczne – technika dowolna.
 5. Autorzy twórczości dla ważności przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa
  w Przeglądzie zobowiązani są podać następujące informacje:
  • imię i nazwisko
  • datę i miejsce urodzenia
  • adres zamieszkania, tel. kontaktowy
  • oświadczenie z własnoręcznym podpisem następującej treści:
„Wyrażam zgodę na nieodpłatne nagranie, emisję radiową i telewizyjną oraz publikacje prasowe mojej, pozostającej w zgodzie z przepisami prawa autorskiego, twórczości biorącej udział w Przeglądzie”.III. TRYB WYBORU ZWYCIĘZCY

 1. Jury powołane przez organizatorów spośród dostarczonych utworów lub prac zakwalifikuje 10 z nich, których autorzy w terminie od 26 do 28 kwietnia 2010 r. będą mieli możliwość zaprezentowania swojej twórczości przed Jury.
 2. O terminie i miejscu prezentacji zakwalifikowany uczestnik Przeglądu zostanie poinformowany telefonicznie przez organizatora.
 3. Rozstrzygnięcie Przeglądu nastąpi 30 kwietnia 2010 r. Uhonorowanie laureatów Przeglądu i wręczenie nagród nastąpi na gnieźnieńskim Rynku
  w dniu 3 maja 2010 r. podczas Koncertu pn. „Polskie śpiewanie” (rozpoczęcie Koncertu o godz. 19.00).
 4. Najciekawsze utwory lub prace zostaną zaprezentowane na łamach tygodnika „Przemiany na Szlaku Piastowskim”.
 5. Decyzje Jury są nieodwołalne.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator przewidział nagrodę główną w postaci:
  • „Historia Polski” według Pawła Jasienicy. Cykl znakomitych esejów historycznych opisujących losy naszego kraju i narodu (komplet pięciu książek).
  • Odtwarzacz MP 4.
  oraz dla wyróżnionych:
  • „Złota Księga Pieśni Polskich”, autor Zbigniew Adrjański. Wielka antologia najpiękniejszych pieśni i piosenek z historią i nutami. Opracowanie obejmujące pieśni i piosenki polskie niemal wszystkich typów i rodzajów od czasów najdawniejszych do współczesności.
  • 3 płyty CD - „Polskie pieśni patriotyczne”. Album zawiera tradycyjne hymny i pieśni patriotyczne, kolekcję najbardziej znanych pieśni legionowych oraz zestaw najpopularniejszych piosenek i przyśpiewek wojskowych z okresu II wojny światowej.
 2. Dane osobowe uczestników Przeglądu zostaną przetworzone na potrzeby jego przeprowadzenia, na co uczestnik przystępujący do konkursu wyraża zgodę.
 3. Przystąpienie do Przeglądu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 4. Dostarczone utwory i prace nie podlegają zwrotowi autorom.
 5. Wszelkie spory w sposób ostateczny rozstrzyga jury.
 6. Informacji dotyczących Przeglądu udziela Monika Wróbel, Dyrektor Biura Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, tel. 061 424 07 18.  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21402590

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno