Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Oświata miasta Browary

Miasto Browary posiada rozwiniętą sieć instytucji oświatowych m.in.:

 • 18 przedszkoli (w tym: 15 państwowych i 3 prywatne), do których uczęszcza 3481 dzieci,
 • 6 Liceów Ogólnokształcących (szkoły nr 1,2, 3, 6, 9, 10), gdzie w 207 klasach uczy się 5123 uczniów,
 • Specjalistyczna szkoła językowa nr 5 z pogłębionym nauczaniem języków obcych, do której uczęszcza 1072 uczniów ,
 • Szkoła Nr 7 z pogłębionym nauczaniem przedmiotów społeczno- humanistycznych, a także o profilu przyrodniczym, do której uczęszcza 1511 uczniów,
 • Gimnazjum im. S. Olijnika (623 uczniów), szkoły wieczorowe (215 uczniów), prywatna szkoła o nazwie „Fortuna”(135 uczniów),
 • 5 pozaszkolnych instytucji oświatowych: m.in. Centrum Edukacji Patriotycznej i Fizycznej, sportowe szkoły dla dzieci i młodzieży.

W/w pozaszkolne instytucje zabezpieczają rozwój zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży. Prowadzone są w nich zajęcia w różnych dziedzinach: naukowo - technicznej, artystyczno - estetycznej, sportowej, ekologiczno- przyrodniczej, turystyczno- krajoznawczej. W mieście Browary działa 19 sekcji sportowych, 12 grup artystycznych, 106 kółek zainteresowań, a także zespołów. Na zajęcia pozalekcyjne uczęszcza ok. 7 tys. uczniów.

W mieście Browary działa 27 poradni logopedycznych i 6 grup sanatoriów oraz sieć usług psychologicznych, a w latach 2007-2008 w przedszkolach miejskich pracowało 14 wykwalifikowanych psychologów.

W Centrum Oświatowo- Produkcyjnym kształci się młodych ludzi w specjalnościach informatyk, sekretarka, kierowca pojazdów kategorii C, stolarz, ślusarz, mechanik, kucharz, szwaczka, fryzjer, sprzedawca.

Państwowe Szkoły Wyższe zapewniają dostęp młodych ludzi do wyższej edukacji. W mieście znajdują się następujące uczelnie:

 • Uniwersytet Ekonomiczno- Technologiczny,
 • Browarski Oddział Wyższego Otwartego Międzynarodowego, Uniwersytetu Rozwoju Człowieka „Ukraina”,
 • College Ekonomiczno- Technologiczny,
 • College Finansowo – Prawny,
 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego,
 • Profesjonalna Techniczna Szkoła Zawodowa.

Na uniwersytetach I i II stopnia studiuje 775 studentów dziennej i 952 studentów zaocznej formy edukacji. Na Uniwersytetach jednostopniowych studiuje 1196 studentów dziennych, 516 studentów zaocznych.

W mieście Browary znajdują się również zawodowe, państwowe technika np. Browarska Techniczna Szkoła Zawodowa, która umożliwia zdobycie zawodu dla 562 studentów.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21424091

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno