Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Zarządzenie nr 43/05 w sprawie: wprowadzenia i stosowania Powiatowego Katalogu Firm

ZARZĄDZENIE NR 43/05

Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie : wprowadzenia i stosowania Powiatowego Katalogu Firm w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie i procedury jego aktualizacji.

§ 1

Wprowadzam obowiązek stosowania Powiatowego Katalogu Firm dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

§ 2

Zapisy powyższego zarządzenia nie mogą kolidować z przepisami dotyczącymi ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 3

  1. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej powiatu. W wersji drukowanej formularz jest dostępny w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10 w Gnieźnie (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).
  2. Przedsiębiorcy zainteresowani wpisem bądź aktualizacją danych przynoszą osobiście bądź przesyłają faxem ( 424 07 70) lub pocztą e-mail (promocja@powiat-gniezno.pl) do Wydziału Promocji i Rozwoju wypełniony formularz.
  3. Pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju w terminie 7 dni od daty wpłynięcia formularza wstawią lub uaktualnią dane firmy zgłaszającej.

§ 4

  1. W przypadku potwierdzonych informacji o nierzetelnym postępowaniu i prowadzeniu firmy jej dane mogą zostać usunięte z Powiatowego Katalogu Firm.
  2. W celu wyjaśnienia wątpliwości, o których mowa w § 4 pkt. 1, Starosta powołuje 3 osobową komisję, która podejmuje decyzję z podaniem uzasadnienia o usunięciu lub pozostawieniu danych firmy z katalogu.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 22-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20740188

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno