Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Dofinansowanie na wzgórze Lecha, muzeum w Lednicy i ... tabor kolejowy

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował wstępnie realizację trzech kolejnych projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pieniądze z Unii Europejskiej zostaną przeznaczone na Rewaloryzację Wzgórza Lecha w Gnieźnie, na podniesienie atrakcyjności Rezerwatów Archeologicznych dotyczących Początków Państwa Polskiego: Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo, a także na projekt inwestycyjny, tj. zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.

16 października br. Zarząd Województwa podjął uchwałę, w której zobowiązał komórkę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego – Departament Transportu do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu kluczowego, co jest tożsame z podpisaniem tzw. pre-umowy (którą podpisują pozostali beneficjenci projektów kluczowych). Całkowity koszt projektu – Zakupu taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych – wynosi 142 960 000 euro.

Inwestycje kolejowe
Projekt zakupu taboru realizowany w latach 2010-2014, ma poprawić ofertę przewozową i ograniczyć likwidację najmniej rentownych połączeń kolejowych. Samorząd województwa chce zastąpić obecnie eksploatowany tabor elektryczny nowym, który w pełni zabezpieczy potrzeby przewozowe. W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Wprowadzenie na linie kolejowe nowych EZT spowoduje znaczne obniżenie kosztów uruchamianych połączeń regionalnych na liniach zelektryfikowanych.

Wzgórze Lecha w Gnieźnie
3 listopada br. podpisano preumowę na realizację zadania pt. Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie. Koszt projektu to 3 870 000 euro, a poziom dofinansowania z UE wynosi 70%. Zadanie w latach 2009-2012 będzie realizować Archidiecezja Gnieźnieńska.

Wzgórze Lecha jest bezpośrednio związane z początkami Państwa Polskiego i stanowi część narodowego dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu ma znaczenie strategiczne, nie tylko ze względu na historyczną wartość miejsca, ale również ze względu na dużą ilość turystów, którzy każdego roku zwiedzają Katedrę Gnieźnieńską i jej otocznie. Przedmiotem przedsięwzięcia jest rewaloryzacja terenu Gnieźnieńskiego Wzgórza Lecha, wraz z m.in.: ekspozycją pierwszej polskiej renesansowej kaplicy i częściowym wyeksponowaniem ruin, tzw. zamku. Inwestycja jest spójna z renowacją Katedry Gnieźnieńskiej, realizowaną w ramach ZPORR.

Rezerwaty Archeologiczne
Dzień później, tj. 4 listopada br. podpisano preumowę na wsparcie Rezerwatów Archeologicznych dot. Początków Państwa Polskiego: Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. Koszt projektu to 3 126 000 euro, a poziom dofinansowania z UE wynosi 70%. Zadanie w latach 2008-2010 zrealizuje Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Ostrów, Lednicki, Giecz i Grzybowo to miejscowości leżące na Szlaku Piastowskim – historycznie związane z początkami Państwa Polskiego. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności rezerwatów archeologicznych, które znajdują się we wspomnianych miejscowościach. Rozbudowa rezerwatów w sposób znaczny podniesie ich atrakcyjność jako regionalnych produktów turystycznych i przyczyni się do zwiększenia liczby osób odwiedzających rezerwaty.

Źródło informacji: www.wrpo.wielkopolskie.pl

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21381013

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno