Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Konkursy dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 2005 rok


 1. Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego pn. "Ogólnopolski turystyczny rajd królewski"

 2. Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego nr III.B.1 pn. "Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej"

 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2005

 4. Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych".

 5. Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Promocja świadomego rodzenia-szkoła rodzenia"

 6. Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Profilaktyka chorób układu krążenia"

 7. Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Działania profilaktyczne w zakresie chorób nowotworowych gruczołu piersiowego u kobiet"

 8. Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Promocja zdrowego stylu życia".

 9. Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego nr III.A.10 pn. "Wsparcie i promocja Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej jako atrakcji turystycznej Powiatu Gnieźnieńskiego".

 10. II otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Promocja zdrowego stylu życia".

 11. III otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Promocja zdrowego stylu życia".


Formularz wniosku
 1. w formacie rtf
 2. w formacie pdf

Regulamin pracy komisji konkursowychWyniki przeprowadzonych konkursów,
informacje o wybranych ofertach
wraz z kwotą przyznanych dotacji
 1. Ogólnopolski Turystyczny Rajd Królewski w dniach 15-17 kwietnia 2005 r. - na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 290/2005 z dnia 24.02.2005 r. realizację niniejszego zadania powierzono PTTK o/Gniezno wraz z udzieleniem dotacji na ten cel w wysokości 4.000 zł.
 2. Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej - na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 300/2005 z dnia 10.03.2005 r. realizację niniejszego zadania powierzono Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" wraz z udzieleniem dotacji na ten cel w wysokości 60.000 zł.
 3. Na podstawie uchwały Nr 321/2005 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.04.2005 roku w sprawie realizacji zadania publicznego p. n. "Profilaktyka chorób układu krążenia" realizację w/w zadania powierzono następującym podmiotom:
  • Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej "SERVI-MED." s.c. z siedzibą w Gnieźnie ,
  • Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej z siedzibą w Trzemesznie wraz z udzieleniem dotacji na ten cel po 9 tys. zł. dla każdego podmiotu.
 4. Na podstawie uchwały Nr 322/2005 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.04.2005 roku w sprawie realizacji zadania publicznego p. n. "Działania profilaktyczne w zakresie chorób nowotworowych gruczołu piersiowego u kobiet" realizację w/w zadania wraz z udzieleniem dotacji na ten cel w wysokości 10 tys. zł. powierzono Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
 5. Na podstawie uchwały Nr 320/2005 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.04.2005 roku w sprawie realizacji zadania publicznego p. n. "Promocja świadomego rodzenia - szkoła rodzenia" realizację w/w zadania wraz z udzieleniem dotacji na ten cel w wysokości 3 tys. zł. powierzono Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
 6. Na podstawie uchwały Nr 323/2005 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.04.2005 roku w sprawie realizacji zadania publicznego p. n. "Promocja zdrowego stylu życia" w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego nie zatwierdzono realizacji w/w zadania na kwotę 16 tys. zł. Złożona oferta nie spełniła wymogów formalnych. Ogłoszony zostanie drugi konkurs na wsparcie w/w zadania .
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21409920

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno