Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Skład Komisji Konsultacyjnej

Na podstawie Aneksu z dnia 16 października 2007r.
do Zarządzenia nr 01/2007 Starosty Gnieźnieńskiego
z dnia 8 stycznia 2007r.

w sprawie : powołania Komisji Konsultacyjnej Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

§1.

W związku ze zmianami kadrowym §1. Zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego Nr 01/2007z dnia 8 stycznia 2007r. otrzymuje nowe brzmienie:

Działając na podstawie ustawy z dnia 20.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. Nr 96 z 2003 r. , poz.873 z późniejszymi zmianami / powołuję Komisję Konsultacyjną o charakterze doradczym i inicjatywnym, działającą do dnia 31 grudnia 2007 roku w następującym składzie:


1. Wojciech Krawczyk- Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - Przewodniczący Komisji Konsultacyjnej ,
2. Marian Pokładecki- Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego,
3. Paweł Koch- Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego,
4. Jerzy Imbierowicz- Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
5. Waldemar Webner- Radny Powiatu Gnieźnieńskiego,
6. Krystyna Żok- Radna Powiatu Gnieźnieńskiego,
7. Bogumiła Młodzikowska- Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą w Gnieźnie ul. Wyszyńskiego 4,
8. Ewa Polaszewska- Komenda Hufca ZHP, Gniezno, ul. Wyszyńskiego 26,
9. Zbigniew Narożny- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Gniezno, os. Orła Białego 20,
10. Teresa Gorczyńska- Polski Związek Niewidomych, Gniezno, ul. Sobieskiego 20,
11. Maria Brykczyńska- Polski Klub Ekologiczny, MOK, Gniezno, ul. Łubieńskiego 11,
12. Stanisław Król- Wiceprezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Os. Kazimierza Wielkiego 22c/1,
13. Małgorzata Cichomska- Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
14. Marek Kosmala- Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
15. Małgorzata Matczak- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie,
16. Agnieszka Rzempała - Chmielewska- Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
17.Marek Szczepanowski- inspektor ds. sportu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.§ 2.

Pozostałe zapisy Zarządzenia nie ulegają zmianie .§ 3.

Aneks wchodzi wżycie z dniem podpisania .

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21409862

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno