Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

77 wyjazdowe posiedzenie Sejmu III kadencji w Gnieźnie - 29 kwietnia 2000 r.


29 kwietnia 2000 r. w Gnieźnie, w auli przy Muzeum Początków Państwa Polskiego zebrał się na uroczystym posiedzeniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Po otwarciu obrad i odśpiewaniu hymnu państwowego, marszałek Maciej Płażyński powitał zebranych, podkreślając, że posiedzenie odbywa się w Gnieźnie - miejscu symbolicznym, mieście szczególnym, które przed 1000 lat było pierwszą stolicą formującego się państwa polskiego, w którym koronowany był pierwszy król Bolesław Chrobry i gdzie spoczywają szczątki św. Wojciecha.
Marszałek powitał: duchowieństwo Kościoła rzymskokatolickiego z Jego Eminencją księdzem kardynałem Józefem Glempem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu; przedstawiciela Stolicy Apostolskiej księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce; ordynariuszy diecezji utworzonych w czasie Zjazdu i Synodu Gnieźnieńskiego z Jego Eminencją księdzem kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem, metropolitą wrocławskim i Jego Ekscelencją księdzem arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim, metropolitą gieźnieńskim.
Maciej Płażyński powitał także przedstawicieli kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej z jej prezesem Jego Ekscelencją księdzem biskupem Janem Szarkiem.
Słowa powitania marszałek Sejmu skierował do rządu Rzeczypospolitej Polskiej z premierem Jerzym Buzkiem oraz przybyłych na posiedzenie senatorów z senatorem Jerzym Smorawińskim, reprezentującym marszałek Senatu; przedstawicieli władzy sądowniczej RP, a także reprezentantów innych najwyższych organów państwa.
Serdecznie powitał marszałek przedstawicieli Wielkopolski: władze województwa z wojewodą Maciejem Musiałem, marszałkiem województwa Stefanem Mikołajczakiem; przewodniczącym sejmiku Józefem Gruszką; włodarzy miasta Gniezna i powiatu - prezydenta miasta Bogdana Trepińskiego oraz starostę Jacka Marciniaka, a także przedstawicieli wielkopolskich środowisk naukowych, instytucji kulturalnych i oświatowych, wojska, policji oraz innych służb.

Podjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w 1000 rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Marszałek Sejmu zaproponował, aby Sejm podjął uchwałę następującej treści:
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zebrany na uroczystym posiedzeniu w Gnieźnie w 1000 rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego, potwierdza, że suwerenna i przyjazna innym narodom Rzeczpospolita, której korzenie są związane z tym miejscem, jest dobrem wspólnym narodu, a jej rozwój i umacnianie pozostaje głównym celem polityki polskiej i dążeń obywateli naszej Ojczyzny.
Wytyczona u Grobu św. Wojciecha droga, prowadząca Polskę do wspólnoty politycznej i kulturowej z chrześcijańską Europą, znajduje dziś naturalną kontynuację w naszych dążeniach do zajęcia należnego nam miejsca w rodzinie państw europejskich, na równych z innymi narodami prawach. Realizacja tego celu służy bezpieczeństwu i rozwojowi tak Polski, jak i całej Europy.
Ojczyzna nasza po wielokroć w swej historii doświadczała obcej agresji. Wiedząc, jaką wartość ma wolność i jaką cenę przychodziło nam za nią płacić, z najwyższym szacunkiem odnosimy się do wolności innych narodów, traktując ją jako ich niezbywalne prawo. Pamięć o czynach ojców, dziadów i pradziadów nakłada dziś na wszystkich Polaków obowiązek właściwego wykorzystania daru wolności dla umocnienia naszej Ojczyzny i zapewnienia pomyślności wszystkim jej obywatelom.
Zgodnie z słowami papieża Jana Pawła II za fundament jednoczącej się Europy uznajemy kształtujące ją na przestrzeni dziejów duchowe wartości, wzbogacone różnorodnością kultur i tradycji poszczególnych narodów. Uczestnictwo Polski w zjednoczonej Europie nie może oznaczać rezygnacji Polaków z niepodległości, własnej tożsamości, tradycji i wyznawanych wartości. Są one naszym wkładem do wspólnoty państw, który może ją wzbogacić.
Zważywszy na to, że historyczne zmiany, jakie dokonują się w naszej Ojczyźnie, nie przyniosły jeszcze poprawy bytu wielu Polakom, oświadczamy, że Sejm Rzeczypospolitej dołoży wszelkich starań, by z efektów rozwoju Polski korzystali wszyscy jej obywatele.
Świadomi wyzwań stojących przed ludzkością u progu nowego tysiąclecia, przyjaźni sąsiadom i innym narodom, wyrażamy naszą wolę współpracy ze wszystkimi państwami, tak aby rozwój cywilizacyjny społeczeństw służył rozwiązywaniu podstawowych problemów społecznych, ekonomicznych i politycznych świata.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje pamięć o Zjeździe Gnieźnieńskim i ustanowieniu Metropolii Gnieźnieńskiej za szczególne narodowe zobowiązanie do moralnego i intelektualnego sprostania wielkim wyzwaniom, przed jakimi stoi Polska u progu nowego wieku i nowego tysiąclecia.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął, przez aklamację, uchwałę w 1000. rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21369902

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno