Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Zjazd Premierów - 27/28 kwietnia 2000 r.


W dniu 28 kwietnia 2000 roku odbył się w Gnieźnie zjazd milenijny premierów Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier oraz Polski. Spotkanie było częścią obchodów 1000-lecia obecności Kościoła hierarchicznego na ziemi polskiej, natomiast w wymiarze politycznym miało służyć przypomnieniu dalekowzroczności autorów Zjazdu Gnieźnieńskiego (1000 r.), zademonstrowaniu dobrych stosunków łączących Polskę z Niemcami oraz państwami Grupy Wyszehradzkiej, daniu wobec wspólnoty międzynarodowej świadectwa zjednoczenia różnych ośrodków władzy wokół najbardziej żywotnych interesów państwa i europejskich aspiracji polskiego społeczeństwa. W przeddzień Zjazdu odbyły się w Gnieźnie polsko - niemieckie konsultacje międzyrządowe z udziałem kanclerza Gerharda Schroedera i premiera Jerzego Buzka. W spotkaniu w Gnieźnie wzięli udział szefowie rządów pięciu państw Europy Środkowej: Czech - Milos Zeman, Niemiec - Gerhard Schroeder, Polski - Jerzy Buzek, Słowacji - Mikulas Dziurinda, Węgier - Victor Orban.

Deklaracja gnieźnieńska

My, premierzy rządów Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz kanclerz federalny Republiki Federalnej Niemiec, zebrani w Gnieźnie u grobu św. Wojciecha tysiąc lat po spotkaniu cesarza Ottona III z Bolesławem Chrobrym, świadomi odpowiedzialności polityków za los Europy u progu XXI wieku.

Pomni historycznych doświadczeń naszych narodów i ich dążeń do zgłębiania prawdy o przeszłości i budowania przyszłości kontynentu europejskiego w oparciu o jedność wartości i celów, przekonani o niepodzielności Europy w dążeniu do zapewnienia jej bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju, kierując się troską o dalszy rozwój wzajemnych relacji i stworzenie dogodnych warunków współdziałania państw i społeczeństw, powodowani dążeniem do znajdowania perspektywicznych odpowiedzi na dokonujące się w skali globalnej przeobrażenia.
Uroczyście deklarujemy, że będziemy:
Współdziałać w dążeniu do urzeczywistniania aspiracji narodów i społeczeństw do życia w zjednoczonej Europie, wspólnie angażować się na rzecz budowy europejskiej przyszłości w poszanowaniu różnorodności kultur, narodowych tradycji i regionalnych odmienności, Kierować się zasadą solidarności i ściśle współpracować w kształtowaniu rozwoju gospodarczego i życia społecznego w naszych krajach, solidarnie angażować się na rzecz rozwiązywania problemów międzynarodowych, obrony praw człowieka, zasad demokracji i praworządności oraz przeciwdziałać tworzeniu nowych podziałów kontynentu europejskiego, zdecydowanie przeciwstawiać się zagrożeniom, u podłoża których tkwią wojownicze nacjonalizmy, ksenofobia, rasizm i ideologie totalitarne.
Naszym wspólnym celem jest stworzenie Europy wolnych społeczeństw, żyjących w pokoju, bezpieczeństwie i dobrobycie.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 22-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20740120

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno