Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Kalendarium ważniejszych wydarzeń


VI/VII w. początek osadnictwa na terenie Wzgórza Lecha i Panieńskiego
VIII w. budowa umocnień grodu i podgrodzia w Gnieźnie
IX w. wzniesienie jednonawowego oratorium
963 Mieszko I pojawia się na szerokiej arenie politycznej
966 Chrzest Polski
970 wybudowanie drugiego kościoła o kształcie treflowym
977 złożenie szczątków Dąbrówki w kościele gnieźnieńskim
992 Dokument Dagome iudex – oddanie państwa gnieźnieńskiego pod opiekę Stolicy Apostolskiej
996 przybycie św. Wojciecha do Gniezna
997 śmierć św. Wojciecha na terenie Prusów
999 mianowanie arcybiskupa Gaudentego i ustanowienie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz złożenie ciała św. Wojciecha w kościele gnieźnieńskim
1000 Zjazd Gnieźnieński – wizyta Ottona III, ustanowienie pierwszej metropolii w Polsce
1006 śmierć abpa Radzyma Gaudentego
1018 pożar jednonawowego kościoła i grodu
1018-25 budowa trójnawowej Katedry
1025 koronacja Bolesława Chrobrego i Mieszka II
1038/39 najazd księcia Czeskiego Brzetysława i zniszczenie Katedry
1076 koronacja Bolesława Śmiałego
1138 Gniezno staje się siedziba księcia Mieszka III
1175 ufundowanie Drzwi Gnieźnieńskich
1177 zjazd Książąt i duchownych w Gnieźnie
1220 pierwsza wzmianka o kościele św. Jerzego „in arce”
1234-37 budowa zamku przez Władysława Odonica na Górze Lecha
1239-43 nadanie Gnieznu praw miejskich za sprawą Władysława Odonica
1279 Bolesław Pobożny funduje kościół oo. Fraciszkanów
1284 założenie klasztoru Panien Klarysek w Gnieźnie
1295 koronacja Przemysła II
1300 koronacja Wacława II Czeskiego
1331 zniszczenie Katedry i miasta przez Krzyżaków
1342 abp Jarosław Skotnicki herbu Bogoria rozpoczyna budowę Katedry gotyckiej
1370 przybycie Ludwika Węgierskiego do Gniezna
1419 arcybiskup Mikołaj Trąba na soborze w Konstancji otrzymał dla metropolitów gnieźnieńskich tytuł Prymasa Polski
1457 król Kazimierz Jagielończyk daruje gród na Wzgórzu Lecha arcybiskupowi Jakubowi z Sienna
1503 pożar miasta
1512 pożar miasta
1623 przybycie Zygmunta III Wazy do Gniezna
1655 zniszczenie miasta przez Szwedów
1712 pożar miasta
1768 Gniezno zostaje miastem wojewódzkim
1793 miasto zajmują Prusacy
1797-1802 rozebrano mury i bramy miejskie
1819 pożar miasta i nowe rozplanowanie
1872 miasto otrzymuje połączenie kolejowe z Poznaniem i Inowrocławiem
1918 odzyskanie niepodległości
1927-30 prace konserwatorskie i wykopaliskowe w Katedrze
1939-45 okupacja hitlerowska, terror, wysiedlanie ludności polskiej, niszczenie dowodów polskości
1942 hitlerowcy zamieniają katedrę na salę koncertową
1945 pożar niszczy częściowo katedrę
1947 miasto zostaje odznaczone Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski
1966 uroczystości milenijne z okazji 1000-lecia chrześcijaństwa w Polsce
1971 rozpoczęcie budowy zespołu osiedli mieszkaniowych – Winiary
1976 początek odbudowy i przebudowy starego Miasta
1979 Papież Jan Paweł II odwiedza Gniezno
1985 odsłonięcie zrekonstruowanego pomnika Bolesława Chrobrego
1997 Papież Jan Paweł II odwiedza Gniezno
2000 Zjazd Prezydentów i Premierów Państw Europy Środkowo - Wschodniej, wyjazdowe posiedzenie Sejmu w Gnieźnie
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21404322

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno