Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż platformy schodowej do transportu pionowego osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim

Dom Pomocy Społecznej w Gnieźnie
ul. Wrzesińska 21
62 - 200 Gniezno
woj. wielkopolskie
tel. 061 426-11-45, fax 061 426-11-45

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż platformy schodowej do transportu pionowego osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim.
Kod CPV: 29221610-3


Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia oraz warunków wymaganych od wykonawców określone zostały w SIWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie www.powiat-gniezno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również uzyskać w siedzibie DPS (cena wynosi 10 zł) lub za pośrednictwem poczty (10 zł plus koszty przesyłki).

Termin składania ofert upływa dnia 21.09.2006 r., o godz. 1000 . Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Oferty zostaną otwarte w dniu , w którym upływa termin składania ofert o godz.1100 w siedzibie Zamawiającego.

Okres związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Termin wykonania zamówienia: do 21.10.2006 r.

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
- Pan Jan Budzyński - dyrektor DPS,
- Pani Małgorzata Musiałowska - kier.działu.
- Od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1400.
Tel. (061) 426 - 11 - 45; fax (061) 426 - 11 - 45

Kryteria oceny ofert:
1. cena-100%
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust.1 oraz art.24 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych i spełniający pozostałe warunki wymienione w SIWZ.

Załącznik:

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 •   Drukuj
    Polecamy
    Rezerwacja
  Wydział Komunikacji
  i Transportu
  Rezerwacja rejestracji pojazdów
      UNIA EUROPEJSKA
  więcej...
      Patronat i Logo
  Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
  więcej...
      Punkt Wspierania Biznesu
  Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
  więcej...
      Informator medyczny i wykaz aptek
  Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
  więcej...
      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
  Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
  więcej...
      Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
  Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
  więcej...
      Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
  więcej...
      Sportowy Powiat
  Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
  więcej...
      Rozwój lokalny
  Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
  więcej...
      Partnerzy zagraniczni
  Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
  więcej...
      Organizacje pozarządowe
  Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
  więcej...
      Biuro Rzeczy Znalezionych
  Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
  więcej...
      Punkt paszportowy
  W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
  więcej...
  Multimedia
   
     Członkostwo powiatu
  Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21366887

  www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno