Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro


Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno
NIP 784-19-93-457 REGON 631276564
tel. (+48 61) 426-46-88
faks (+48 61) 426-46-88 wew. 22
e-mail: geo-gniezno@wp.pl

Treść przetargu: Dostawa sprzętu komputerowego.
Rodzaj zamówienia: dostawy
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Liczba zadań: 1.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia:
21 dni od daty udzielenia zamówienia.

Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert:
siedziba Zamawiającego pokój nr 18, w terminie do: 05.09.2006r., godz. 8:00
Termin związania ofertą:
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Miejsce i termin otwarcia ofert:
siedziba Zamawiającego pokój nr 19, data: 05.09.2006r., godz. 8:05
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
Adrian Suszczewicz
tel. (+48 61) 426-46-88 wew. 25
e-mail: geo-gniezno@wp.pl
godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8:00 - 14:00Załączniki do pobrania:
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie o wiarygodności Oferenta


  zmienil sie punkt 2.2 w specyfikacji SIWZ
  Załącznik do pobrania:
 • Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 •   Drukuj
    Polecamy
    Rezerwacja
  Wydział Komunikacji
  i Transportu
  Rezerwacja rejestracji pojazdów
      UNIA EUROPEJSKA
  więcej...
      Patronat i Logo
  Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
  więcej...
      Punkt Wspierania Biznesu
  Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
  więcej...
      Informator medyczny i wykaz aptek
  Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
  więcej...
      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
  Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
  więcej...
      Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
  Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
  więcej...
      Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
  więcej...
      Sportowy Powiat
  Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
  więcej...
      Rozwój lokalny
  Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
  więcej...
      Partnerzy zagraniczni
  Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
  więcej...
      Organizacje pozarządowe
  Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
  więcej...
      Biuro Rzeczy Znalezionych
  Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
  więcej...
      Punkt paszportowy
  W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
  więcej...
  Multimedia
   
     Członkostwo powiatu
  Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21369884

  www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno