Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Przetarg ustny nieograniczony - Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza drugi przetarg ustany nieograniczony

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego , położonej w Gnieźnie przy ulicach : Cieszkowskiego - Kasprowicza , oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 135 /3 na ark. mapy 44 o pow. 0,45.91 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 9598 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie .

cena wywoławcza - 945.700,00 zł.
( słowniezłotych: dziewięćsetczterdzieścipięćtysięcysiedemset 00/100 )

wadium - 189.000,00 zł.

Nieruchomość zabudowana jest budynkami zespolonymi : internatu, stołówki z kuchnią oraz kotłowni:
- budynek internatu - 4 kondygnacyjny o pow. użytk. 2.130,69 m2 ,
- budynek stołówki z kuchnią - parterowy , podpiwniczony o pow. użytk. 713,71 m2 ,
- budynek kotłowni - parterowy , podpiwniczony o pow. użytk. 99,65m2 , rok budowy -1974 .

Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , który jest opracowywany. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-wania przestrzennego Miasta Gniezna zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XV/141/2000 z dnia 11.02.2000 r. nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe , symbol MU , w szczególności pod publiczną oświatę . Nieruchomość nie wykazuje żadnych obciążeń czy zobowiązań. W przypadku cudzoziemców w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców , umowa zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania zezwolenia w trybie określonym w tej ustawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto : Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 48102041150000980200041111 do dnia 2 czerwca 2006 r. . Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .W przypadku , gdy osoba , która przetarg wygra , nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży , wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialne i sądowe .

Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2006 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B , pok. nr 18 o godz. 11.00.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B , pok. nr 14 , tel., fax (061) 426 46 88.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21380948

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno