Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Lokalna Organizacja Turystyczna Szlaku Piastowskiego


W dniu 8 lipca 2003 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego Organizację Turystyczną „Szlak Piastowski". Tym samym rozpoczął się byt prawny Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Podstawą działania Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski" jest ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 roku. (Dz.U. nr 62, poz. 689 z późn. zmian.) oraz ustawa Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. nr 20/90 poz.104 z późń. zmian.)

Organizację tworzą podmioty, wśród których są samorządy (Powiat Gnieźnieński, Miasto i Gmina Witkowo, Gmina Niechanowo), podmioty komercyjne, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.

Na czele organizacji stoi Zarząd z Przewodniczącym Bogusławem Rzyskim na czele. W skład Zarządu wchodzą ponadto; Zastępca Przewodniczącego Edmund Kozłowski, Sekretarz Ramzes Temczuk, Członek Zarządu - Eugeniusz Zamiar oraz Skarbnik Grażyna Janas.

Celem działalności Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski" jest w szczególności:

 1. kreowanie wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie
 2. integracja gmin , powiatów i innych podmiotów działających w zakresie turystyki
 3. zwiększanie liczby turystów odwiedzających region,
 4. działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki,
 5. koordynacja wszelkich działań promocyjnych na obszarze działania członków stowarzyszenia
 6. promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie działania stowarzyszenia
 7. tworzenie i rozwój markowych produktów turystycznych,
 8. działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
 9. tworzenie i rozwijanie systemu informacji turystycznej na terenie działania stowarzyszenia.

Podstawowe zadania Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski" to w szczególności:

 1. promocja turystyczna regionu w kraju i za granicą poprzez:
  1. realizację akcji i kampanii promocyjnych regionu w zakresie obszaru działania stowarzyszenia
  2. organizowanie prezentacji potencjału turystycznego regionu na targach i wystawach turystycznych;
  3. organizowanie imprez promocyjnych;
  4. publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych;
  5. opracowywanie rocznych kalendarzy imprez kulturalnych i turystycznych
  6. organizację wizyt studialnych dziennikarzy polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli touroperatorów.
 2. doskonalenie kadr turystycznych poprzez organizację seminariów, warsztatów i szkoleń,
 3. tworzenie i prowadzenie systemu informacji turystycznej o regionie
 4. tworzenie, rozwój i promocja lokalnych produktów turystycznych,
 5. podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia jakości oferty turystycznej w regionie
 6. prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej i około turystycznej regionu
 7. realizacja programów i projektów turystycznych w oparciu o środki i fundusze krajowe i UE
 8. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami działającymi w zakresie turystyki, w szczególności z lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi Województwa Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego oraz Polską Organizacją Turystyczną
 9. podejmowanie wszelkich innych form służących realizacji zadań statutowych.

Zadania wyznaczone do realizacji przez Zarząd Organizacji w 2004 roku to:

 1. Rozwój organizacji pod względem ilościowymi
 2. Rozwój organizacji pod względem jakościowym – rozbudowa infrastruktury
 3. Promocja i informacja
 4. Realizacja polityki szkoleniowej
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21413319

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno