Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Polsko-niemiecka współpraca w zakresie oświaty

W dniach 9 i 10 października br. władze Powiatu Gnieźnieńskiego gościły delegację z partnerskiego powiatu Teltow-Fläming z Niemiec w osobach: Pani Karin Wegel - nauczyciel, członek rady powiatu oraz przewodnicząca partii SPD oraz Pani Maria von Schrötter - członek rady powiatu, a także przewodnicząca komitetu edukacji, młodzieży i sportu.

Wizyta delegacji z zaprzyjaźnionego powiatu miała charakter roboczy. Zaproszenie na obchody Dnia Edukacji Narodowej wystosował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu gnieźnieńskiego starostwa.

W pierwszym dniu wizyty goście z Teltow-Fläming uczestniczyli w lekcji języka niemieckiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie, a także spotkali się z nauczycielami wychowania fizycznego w II Liceum. Spotkanie to zostało poprzedzone zwiedzaniem obiektów sportowych: boiska do hokeja na trawie, hali sportowej i boiska przy II LO. Spotkanie niemieckiej delegacji z nauczycielami i młodzieżą z Powiatu Gnieźnieńskiego było niewątpliwie okazją do porównania polskiego i niemieckiego systemu kształcenia oraz form prowadzenia zajęć. Jak podkreślała Karin Wegel: „polska młodzież jest bardzo zdyscyplinowana, co niewątpliwie ułatwia pracę i wpływa na osiągane efekty”.

Do różnic dzielących systemy oświaty w obu krajach należy zdecydowanie zaliczyć warunki pracy – nauczyciele niemieccy zarabiają około 3.000 euro, a wysokość wynagrodzenia zależy w głównej mierze od wieku nauczyciela. Ponadto pełen wymiar czasu pracy w szkolnictwie niemieckim wynosi 28 godzin, jednak rzadko zdarza się, aby nauczyciel w Niemczech pracował na cały etat. Inną różnicą jest fakt, iż nauczyciele niemieccy są oceniani nie przez dyrekcję czy organ założycielski, jak to jest w Polsce, ale przez samych uczniów i rodziców.

W drugim dniu wizyty obie panie spotkały się ze Starostą Jackiem Kowalskim i Wicestarostą Andzejem Bilskim. Omawiano kwestię nawiązania bliskiej współpracy na gruncie oświaty, kultury i sportu. Strona polska ustaliła, ze zostaną opracowane coroczne plany imprez głównie sportowych i kulturalnych, w których będą uczestniczyć przedstawiciele obu powiatów. Ponadto będą czynione zabiegi o rozwój kontaktów pomiędzy organizacjami sportowymi i instytucjami aktywnymi w obszarze kultury, jak również będzie się wspierać wymianę dzieci i młodzieży między szkołami i ośrodkami pozaszkolnymi.

Ciekawym doświadczeniem dla gości z Niemiec był udział w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, a także wizyta w Domu Dziecka w Gnieźnie. Pani Maria von Schrötter będąc pod wrażeniem atmosfery gnieźnieńskiej placówki złożyła wstępną deklarację udzielenia pomocy materialnej.

Wizyta delegacji niemieckiej zainicjowała podjęcie współpracy pomiędzy obu powiatami na gruncie oświaty, kultury i sportu, która z pewnością będzie kontynuowana w przyszłości.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21411026

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno