Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kłecku im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Adres:

Gnieźnieńska 7
62 - 270 Kłecko

Adres e-mail: soswkl@wp.pl
Tel. (061) 4270 - 157
Fax. (061) 4270 - 157

Informacje ogólne:

 1. Ośrodek jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą, koedukacyjną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szczególności upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, a ponadto rewalidacją obejmuje również dzieci upośledzone w stopniu umiarkowanym i głębokim.
 2. Działa od 1993 roku
 3. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatu Gnieźnieńskiego reprezentowane przez Starostę Gnieźnieńskiego
 4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty
 5. Wychowanków do Ośrodka kieruje organ prowadzący na wniosek rodziców dziecka, w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną

Dyrektor:
Lidia Sojkin-Rembikowska

Ośrodek działa z mocy:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., nr 67, poz.329 z póź. zm.)
 2. Aktu założycielskiego Nr 113/93 Kuratora Oświaty w Poznaniu w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kłecku
 3. Aktu założycielskiego na mocy decyzji Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 18 kwietnia 1999r., w sprawie założenia i organizacji Zespołu Szkół specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym
 4. Decyzji Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 kwietnia 1999r., w sprawie założenia i organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w SOSW w Kłecku.Oferta usług dla mieszkańców:

Struktura organizacyjna SOSW:

 1. Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzi:
  1. Szkoła Podstawowa Specjalna – sześcioletnia
  2. Szkoła źycia
  3. Gimnazjum Specjalne – trzyletnie
  4. Internat.

Dane dotycząc roku szkolnego 2003/2004

 1. Uczniowie; ogólna liczba 91 w tym;
  1. SPS 59,
  2. GS 32,
  3. Internat 35, dwie grupy wychowawcze
 1. Kadra Pedagogiczna
  1. Stan ogółem 26 nauczycieli ( w tym 22 –pełen etat, 4 w niepełnym w.)
  2. Status zawodowy nauczycieli
   1. dyplomowanych - 3
   2. mianowanych - 20
   3. kontraktowych - 3
  3. w bieżącym roku szkolnym placówka obchodziła 10 lecie funkcjonowania i przyjęła imię hm Zygmunta Imbierowicza

Godziny i dni urzędowania administracji:
poniedziałek - piątek w godz. 7:30 – 15:30.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 18-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21467902

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno