Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gnieźnie

Adres:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 7
62-200 Gniezno
telefon / fax 061-424-66-40
ppp.gniezno@interia.pl

rejestracja czynna od godziny 8.00 do 14.00

Opis:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna powstała w 1958 r z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Dyrektor:

mgr Kamila Szrama


Podstawa prawna:

 1. Dz. U. Nr 67, poz. 322 z dnia 11.06.1993
 2. Dz. U. Nr 13, poz. 109 z dnia 15.01.2001 w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych.
 3. Zadania PP-P wyznaczają rozporządzenia MENiS-u oraz jej Ramowy Statut.
 4. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z budżetu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Celem usług świadczonych przez poradnię jest:

 1. prawidłowe funkcjonowanie rodziny,
 2. wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
 3. profilaktyka zachowań problemowych,
 4. trafny wybór kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej.

Z usług poradni mogą korzystać uczniowie:

 1. z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 2. dysfunkcjami rozwojowymi,
 3. ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 4. z wybitnymi uzdolnieniami,
 5. z zaburzeniami zachowania,
 6. zagrożenia niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem.

Usługi realizowane są poprzez:

 1. diagnozę,
 2. konsultację,
 3. terapię,
 4. psychoedukację,
 5. doradztwo,
 6. mediację,
 7. działalność informacyjną.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w formie:

 1. bezpośredniej,
 2. indywidualnej,
 3. grupowej.

Krótka charakterystyka

Poradnia mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 7 na pierwszym piętrze. Korzystna lokalizacja w centrum miasta ułatwia dotarcie do niej i zapewnia osobom przychodzącym anonimowość. Pracujemy w systemie dwuzmianowym. Od poniedziałku do czwartku od godziny 8.00 do 17.00, w piątek od 8,00 do 14,00.

Wszyscy pracownicy – psycholodzy i pedagodzy ukończyli studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ma to na celu poszerzanie form pomocy i jakości świadczonych usług. W obszarze działania jest ponad 25 tysięcy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym na terenie gmin: Żydowo, Niechanowo, Czerniejewo, Trzemeszno, Witkowo, Gniezno oraz miasto Gniezno.


KORZYSTANIE Z UDZIELANEJ POMOCY JEST DOBROWOLNE I NIEODPŁATNE.

Uczniowie mogą zgłaszać się do Poradni sami, bądź za pośrednictwem rodziców lub szkoły. W każdym przypadku wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (wniosek o badanie/ konsultację). Nie dotyczy to osób pełnoletnich.
W uzasadnionych przypadkach wydajemy dwojakiego rodzaju dokumenty:

 1. opinie
 2. orzeczenia
  1. o potrzebie kształcenia specjalnego (wymagane dodatkowe dokumenty: wniosek do Starostwa Powiatowego, wniosek do Zespołu Orzekającego)
  2. o potrzebie indywidualnego nauczania (wymagane dodatkowe dokumenty: wniosek do Starostwa Powiatowego, wniosek do Zespołu Orzekającego, wniosek rodziców o przyznanie nauczania indywidualnego, zaświadczenie lekarskie na druku MzL - 1 )
  3. o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (wymagane dodatkowe dokumenty: wniosek do Starostwa Powiatowego, wniosek do Zespołu Orzekającego, zaświadczenie lekarskie na druku MzL - 1 )

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o badanie/ poradę/ konsultację
 2. Wniosek o potrzebie indywidulanego nauczania
 3. Wniosek do kształcenia specjalnego
 4. Wniosek o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia na potrzeby zespołu orzekającego
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21366901

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno