Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie

Nazwa placówki:
Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie "Droga do Domu"

Adres:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
62-240 Trzemeszno


Adres e-mail:
ddz.trzemeszno@poczta.neostrada.pl
tel. 0-61-415-42-79
tel. 0-61-424-07-93


Dyrektor:
mgr Elżbieta Jasek


Jednostka działa na podstawie:
 • Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego Uchwałą nr 501/2006 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 14 czerwca 2006r.
 • Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie "Droga do Domu" jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ujętą w wykazie jednostek organizacyjnych Starostwa stanowiący załącznik do Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego - opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 30 poz. 635 z dnia 19 maja 1999r.
Zadania:

Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie jest wielofunkcyjnym ośrodkiem w skład którego wchodzą:
placówka opiekuńczo-wychowawca,
ośrodek interwencji kryzysowej,
pokoje chronione.
Przedmiotem działania Zespołu Placówek jest realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej obejmujących w szczególności:
- zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym okresowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej;
- podejmowanie działań zmierzających do reintegracji rodzin dzieci przebywających w Zespole Placówek;
- zapewnienie kompleksowej pomocy, w tym: psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie;
- pracę z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;
- prowadzenie terapii rodzin dotkniętych problemem przemocy;
- działalność profilaktyczną zapobiegającą dysfunkcji rodzin;
- prowadzenie pokoi chronionych dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Organizacja:
 • Organem nadzorującym pracę placówki jest Powiat Gnieźnieński. Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie sprawuje nadzór nad działalnością Zespołu Placówek, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
 • Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie jest placówką wielofunkcyjną.
 • Pracownicy: 27 osób
 • Przewidziano liczbę miejsc w Zespole Placówek:
  dla wychowanków - 30,
  w ośrodku interwencji kryzysowej - 10,
  dla mieszkańców pokoi chronionych - 6.
 • Zespół Placówek Wsparcia Rodziny posiada kompleks pomieszczeń w skład którego wchodzą : pokoje sypialno-mieszkalne, aneksy kuchenne, jadalnie, pokój odwiedzin, pomieszczenia sanitarne, pokoje dziennego pobytu-świetlice, których wystrój i urządzenie jest zbliżone standardem do domów rodzinnych.
  Obiekt posiada własną kotłownię, siłownię, salę komputerową, boisko, plac zabaw, miejsce na grill i ognisko. Budynek otoczony jest terenem zielonym. Placówka dysponuje kuchnią i wspólną stołówką. Kolacje oraz śniadania i obiady w dni wolne od nauki wychowankowie przygotowują samodzielnie w kuchenkach grupowych. Osoby przebywające w ośrodku interwencji kryzysowej sporządzają samodzielnie posiłki.
  Na terenie Zespołu Placówek funkcjonują mieszkania chronione, gdzie przebywają byli wychowankowie, którzy przygotowują się do samodzielnego życia.
 • Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie współpracuje ze społecznością lokalną, ze szkołami, stowarzyszeniami i fundacjami oraz instytucjami. Placówkę wspierają również osoby prywatne.
 • Zespół Placówek prowadzi zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, reedukacyjne, kompensacyjne, profilaktyczne oraz terapię rodzin.
  Wychowankowie są objęci specjalistyczną opieką.
Godziny i dni urzędowania:

Zespół Placówek wsparcia Rodziny w Trzemesznie zapewnia podopiecznym opiekę i wychowanie przez całą dobę i we wszystkie dni roku kalendarzowego.

Nazwa i numer konta bankowego:

Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. PKO BP I O/Gniezno Numer: 06 1020 4115 0000 9902 0004 1236
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21352096

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno