Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Dom Dziecka w Gnieźnie

Adres:

Nazwa – Dom Dziecka
Adres – ul. Paczkowskiego 16, 62 – 200 Gniezno
Blog: www.dom-dziecka-gniezno.bloog.pl
Mail – dom-dziecka-gniezno@wp.pl
Tel./Fax – (61) 426 – 49 – 48
Tel. (61) 424 – 07 – 80
Tel. grupa chłopców – 0781 – 660 – 251
Tel. Grupa dziewcząt – 0693 – 258 – 914

Organ prowadzący:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Dyrektor:
mgr Miłosz Dziurleja

Liczba miejsc:
30

Typ:
całodobowa placówka socjalizacyjna

Wiek wychowanków:
od urodzenia do 18 r.ż.;

Godziny i dni urzędowania:
  • placówka zapewnia wychowankom opiekę całodobową przez wszystkie dni w roku kalendarzowym
  • administracja czynna w dni powszednie w godzinach 7.30 – 15.30
Nazwa i numer konta bankowego:
PKO BP S.A. 18 1020 4115 0000 9402 0004 0683
/Z racji na pojawiające się przypadki nieuczciwych zbiórek towarów i pieniędzy na takie placówki jak nasza informujemy, że wszystkie prośby o pomoc kierujemy osobiście i nie korzystamy z żadnych firm i osób pośredniczących./

Rys historyczny:
Historia Domu Dziecka sięga roku 1939, kiedy to Sierociniec był prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Wincentego a’Paulo. W latach pięćdziesiątych placówka stała się instytucją świecką o nazwie Dom Małego Dziecka usytuowaną przy ulicy Łącznica. W roku 1981 siedzibą placówki został budynek przy ulicy Paczkowskiego 16. Kolejne reformy wprowadzane w systemie oświaty oraz systemie pomocy społecznej sprawiły, iż od roku 1993r. dotychczasowa nazwa została zmieniona na Dom Dziecka, przy niezmienionej działalności. Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, obejmującą całkowitą opieką dzieci pozbawionych całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej od urodzenia do pełnoletności. Do 2003r. w placówce przebywało ponad 50 dzieci. Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym placówek opiekuńczo – wychowawczych, nasz Dom jest przygotowany na 30 miejsc. Mogą tu także przebywać dzieci niepełnosprawne, o ile nie wymagają stałej opieki medycznej. Wychowankowie mieszkają w dwóch grupach (chłopcy, dziewczęta). Prowadzone są zajęcia terapeutyczno - wychowawcze oraz praca z rodzicami, którzy wyrażą wolę podjęcia działań zmierzających do naprawy sytuacji rodziny. Dzieci starsze mogą uczestniczyć np. w pracach domowych i uczyć się czynności typowych dla życia rodzinnego, uczęszczają do szkół i przedszkoli, biorą udział w zajęciach na terenie placówki. Każde dziecko przebywające w naszym Domu ma zagwarantowaną fachową opiekę medyczną, wychowawczą i terapeutyczną. Placówka przy realizacji podstawowych celów współpracuje z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi, Sądami, Ośrodkami Pomocy Społecznej, instytucjami edukacyjnymi, Policją.


Regulamin placówki:: Regulamin Domu Dziecka w Gnieźnie

W imieniu wychowanków oraz pracowników serdecznie dziękuję WSZYSTKIM za okazywaną pomoc rzeczową oraz finansową kierowaną na rzecz naszego DOMU.


Miłosz Dziurleja


  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21369789

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno