Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Gospodarka

więcej... >>

więcej... >>

więcej... >>

więcej... >>

więcej... >>

więcej... >>

więcej... >>

więcej... >>

więcej... >>

więcej... >>

więcej... >>

więcej... >>

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji w 2009 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. Klub „Witaminka”
więcej... >>

Otwarty konkurs z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”
więcej... >>

77 wyjazdowe posiedzenie Sejmu III kadencji w Gnieźnie - 29 kwietnia 2000 r.
więcej... >>

90. Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 - 2008
więcej... >>

AB - 01 Wydawanie pozwoleń na budowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
więcej... >>

AB - 02 Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę
więcej... >>

AB - 03 Zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych
więcej... >>

AB - 04 Zgłoszenia zamiaru rozbiórki, której wykonanie nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
więcej... >>

AB - 05 Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
więcej... >>

AB - 06 Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę
więcej... >>

AB - 07 Wydawanie decyzji zmieniających
więcej... >>

AB - 08 Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
więcej... >>

AB - 09 Wydawanie dzienników budowy lub rozbiórki
więcej... >>

AB - 10 Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu
więcej... >>

AB - 11 Występowanie do Ministra Infrastruktury o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
więcej... >>

AB - 12 Wystawianie duplikatów pozwoleń na budowę, potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów budowy oraz udostępnianie ich do wglądu
więcej... >>

AB - 13 Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu, na teren sąsiedniej nieruchomości
więcej... >>

AB - 14 Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
więcej... >>

AB - 15 Zgłoszenia zamiaru budowy lub przebudowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
więcej... >>

AB - 16 Zgłoszenia zamiaru budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz przebudowy sieci gazowych lub elektroenergetycznych innych niż wymien
więcej... >>

Adriano
więcej... >>

Agroturystyka
więcej... >>

Agroturystyka - Amrozińska Genowefa
więcej... >>

Agroturystyka - Beym Helena
więcej... >>

Agroturystyka - Biliński Mieczysław
więcej... >>

Agroturystyka - Bruździńscy Jolanta i Norbert
więcej... >>

Agroturystyka - Budzyńska Teresa
więcej... >>

Agroturystyka - Chełmowscy Beata i Grzegorz
więcej... >>

Agroturystyka - Czerniawska Barbara
więcej... >>

Agroturystyka - Czerniawska Małgorzata
więcej... >>

Agroturystyka - Dietrich Wiesława
więcej... >>

Agroturystyka - Godawa Alicja
więcej... >>

Agroturystyka - Gryczka Danuta
więcej... >>

Agroturystyka - Jastrzębski Szymon
więcej... >>

Agroturystyka - Król Sylwia i Marcin
więcej... >>

Agroturystyka - Kubacki Marek
więcej... >>

Agroturystyka - Łomniccy Urszula i Marian
więcej... >>

Agroturystyka - Michalczak Jerzy
więcej... >>

Agroturystyka - Nowicka Małgorzata
więcej... >>

Agroturystyka - Pokorska Aurelia
więcej... >>

Agroturystyka - Robakowscy Teresa i Witold
więcej... >>

Agroturystyka - Semrau Danuta i Jerzy
więcej... >>

Agroturystyka - Stachowiak Maria
więcej... >>

Agroturystyka - Strugała-Jankowska Karolina
więcej... >>

Agroturystyka - Sudoł Hanna
więcej... >>

Agroturystyka - Szymański Jacek
więcej... >>

Agroturystyka - Śmielecki Wojciech
więcej... >>

Aktualne Programy Unii Europejskiej
więcej... >>

AKTUALNOŚCI
więcej... >>

AKTUALNOŚCI
więcej... >>

Aktualny harmonogram ogłaszania konkursów
więcej... >>

Archiwum PIFE 2007-2013
więcej... >>

Archiwum współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku
więcej... >>

Art Dialog - kontynuacja Gnieźnieński Festiwal Młodzieżowych Teatrów Ulicznych
więcej... >>

Atrakcje turystyczne
więcej... >>

Atrakcje turystyczne miasta Browary
więcej... >>

Auto Centrum Krystyna Sanok
więcej... >>

Bary, restauracje, kawiarnie, puby
więcej... >>

Bezpłatne wsparcie doradcze dla organizacji pozarządowych
więcej... >>

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli
więcej... >>

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli
więcej... >>

Biuro Rachunkowe FINexpert
więcej... >>

Biuro Rachunkowe Profit
więcej... >>

Biuro Rzeczy Znalezionych
więcej... >>

Browary
więcej... >>

Centrum Kultury „Scena to Dziwna” w Gnieźnie
więcej... >>

Ceny usług przewodnickich - biuro obsługi ruchu turystycznego PTTK
więcej... >>

Ceny wstępów do obiektów na Szlaku Piastowskim
więcej... >>

Certyfikaty i wyróżnienia
więcej... >>

Charakterystyka poszczególnych atrakcji na trasie szlaku
więcej... >>

Complet Chmielewscy spółka jawna
więcej... >>

Cukierna „JAŚ – MIN”
więcej... >>

Di Forli-Cesena
więcej... >>

Dialog poprzez sport. XV Jesienny Bieg Osiedla Winiary
więcej... >>

Dla Ciebie Polsko
więcej... >>

Dofinansowanie na wzgórze Lecha, muzeum w Lednicy i ... tabor kolejowy
więcej... >>

Dokumenty do Priorytetu III WRPO Środowisko Przyrodnicze
więcej... >>

Dom Dziecka w Gnieźnie
więcej... >>

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci - Łopienno
więcej... >>

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci - Mielżyn
więcej... >>

Dom Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich
więcej... >>

Domy dziecka
więcej... >>

Domy Pomocy Społecznej
więcej... >>

Dostawa sprzętu komputerowego
więcej... >>

Droga Polski do członkostwa w Unii Europejskiej
więcej... >>

Dyżury Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

DYŻURY RADNYCH W MARCU 2016 ROKU
więcej... >>

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
więcej... >>

Dzisiaj
więcej... >>

Ekonomiczna polityka miasta Browary
więcej... >>

Eliminacje Powiatu Gnieźnieńskiego do wojewódzkiego konkursu piosenki szkolnej MDK Gniezno 06.03.2007
więcej... >>

Europa w Internecie
więcej... >>

Fibro Tel
więcej... >>

Film
więcej... >>

Film promocyjny
więcej... >>

Firma Pietrak Hotel spółka jawna
więcej... >>

Gmina Czerniejewo - galeria zdjęć
więcej... >>

Gmina Kiszkowo - galeria zdjęć
więcej... >>

Gmina Łubowo - galeria zdjęć
więcej... >>

Gmina Trzemeszno - galeria zdjęć
więcej... >>

Gmina Witkowo - galeria zdjęć
więcej... >>

Gminy Powiatu
więcej... >>

Gniezno - Miastem Dialogu 9-24.IX.2005 i VI Zjazd Gnieźnieński
więcej... >>

Gnieźnieńscy Parlamentarzyści
więcej... >>

Gnieźnieńska Karta Seniora
więcej... >>

Gnieźnieńskie Serwisy Informacyjne
więcej... >>

Godło Promocyjne Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Gospodarka prowincji
więcej... >>

Gospodarka w powiecie Teltow-Fläming
więcej... >>

Harmonogram działań
więcej... >>

Herb, hejnał, flaga
więcej... >>

Hotele, Schroniska, Internaty
więcej... >>

I Akademickie Forum Młodzieży - Gniezno 2005
więcej... >>

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
więcej... >>

I Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu i Małych Form Graficznych "Europa w znakach"
więcej... >>

I Międzynarodowe Spotkania Zespołów Folklorystycznych - "Kultury Narodów"
więcej... >>

I OTWARTY KONKURS ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO na wsparcie realizacji w 2010 roku zadania publicznego p.n. „Profilaktyka nowotworowa”
więcej... >>

I OTWARTY KONKURS ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO na wsparcie realizacji w 2010 roku zadania publicznego p.n. „Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa”
więcej... >>

I OTWARTY KONKURS ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO na wsparcie realizacji w 2010 roku zadania publicznego p.n. „Profilaktyka nowotworowa”
więcej... >>

I OTWARTY KONKURS ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO na wsparcie realizacji w 2010 roku zadania publicznego p.n. „Profilaktyka zdrowego trybu życia”
więcej... >>

I otwarty konkurs zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - "Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych"
więcej... >>

I otwarty konkurs zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - "Profilaktyka i leczenie chorób układu krążenia"
więcej... >>

I otwarty konkurs zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - "Profilaktyka nowotworowa"
więcej... >>

I otwarty konkurs zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - "Profilaktyka zdrowego trybu życia"
więcej... >>

I otwarty konkurs zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - "Wyrównywanie i niwelowanie barier w komunikowaniu się"
więcej... >>

I otwarty konkurs zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w 2009 roku -
więcej... >>

Identyfikacja wizualna
więcej... >>

II LO im. Dąbrówki
więcej... >>

II OTWARTY KONKURS OFERT Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2010 roku zadań publicznych w zakresie turystyki
więcej... >>

II Otwarty Konkurs Ofert - "Promocja zdrowego stylu życia"
więcej... >>

III LO im. Jana III Sobieskiego
więcej... >>

III Otwarty Konkurs Ofert - "Promocja zdrowego stylu życia"
więcej... >>

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.2
więcej... >>

Informacja o przesuniętym naborze wniosków na Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”
więcej... >>

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków
więcej... >>

Informacja o zakończonym naborze wniosków na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
więcej... >>

Informacja Turystyczna
więcej... >>

Informacje demograficzne miasta Browary
więcej... >>

Informacje dodatkowe
więcej... >>

Informacje ogólne
więcej... >>

Informacje ogólne o UE
więcej... >>

Informator medyczny i wykaz aptek
więcej... >>

Informator Ponadgimnalzjalnych Szkół Zawodowych w Powiecie Gnieźnieńskim
więcej... >>

Inne ciekawe linki
więcej... >>

Instytucje medyczne miasta Browary
więcej... >>

Inter-Lers sp. z o.o.
więcej... >>

Inwestycyjna polityka miasta Browary
więcej... >>

IV Colloquium Europaeum zderzenie czy dialog kultur narodowych w Europie
więcej... >>

Jak UE wspiera najuboższe regiony?
więcej... >>

Jak załatwić sprawę w urzędzie?
więcej... >>

Jarmark Średniowieczny na Rynku Gnieźnieńskim. Muzyka u źródeł
więcej... >>

Jednostki podległe
więcej... >>

Językowa Szkoła Podstawowa Prymus
więcej... >>

Kalendarium ważniejszych wydarzeń
więcej... >>

KD - 08 – Wpis lub zmiana zakresu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stację Kontroli Pojazdów
więcej... >>

KD - 09 – Wydawanie lub zmiana uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych
więcej... >>

KD - 37 – Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
więcej... >>

KD - 38 – Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy
więcej... >>

KD - 40 – Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
więcej... >>

KD - 41 – Wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego
więcej... >>

KD - 42 – Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób
więcej... >>

KD - 43 – Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
więcej... >>

KD - 44 – Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób
więcej... >>

KD - 45 – Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
więcej... >>

KD - 46 – Wydanie wtórnika zezwolenia lub wtórnika wypisu z zezwolenia
więcej... >>

KD - 47 – Stwierdzenie wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób
więcej... >>

KD - 48 – Udzielenie licencji w zakresie przewozu osób
więcej... >>

KD - 49 – Udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
więcej... >>

KD - 50 – Dokonanie aktualizacji pojazdów w licencji
więcej... >>

KD - 51 – Wydanie dodatkowego wypisu z licencji
więcej... >>

KD - 52 – Zmiana licencji
więcej... >>

KD - 53 – Wydanie wtórnika licencji lub wypisu z licencji
więcej... >>

KD - 54 – Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób
więcej... >>

KD - 55 – Zmiana na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób
więcej... >>

KD - 56 – Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia
więcej... >>

KD - 57 – Dokonanie aktualizacji pojazdów zgłoszonych do zezwolenia
więcej... >>

KD - 58 – Wydanie wtórnika zezwolenia lub wtórnika wypisu z zezwolenia
więcej... >>

Kluby Radnych
więcej... >>

Kluby Radnych / Inne ugrupowania V kadencji
więcej... >>

Kolejka wąskotorowa
więcej... >>

Komisje Rady
więcej... >>

Komisje Rady
więcej... >>

Komisje Rady
więcej... >>

Kompetencje Rady
więcej... >>

Kondolencje ku czci ofiar tragedii lotniczej w Smoleńsku
więcej... >>

Konferencja
więcej... >>

Konferencja dot. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
więcej... >>

Konkurs na Działanie 1.1 - Rozwój mikroprzedsiębiorstw - ogłoszony zostanie w poniedziałek 10 marca br.
więcej... >>

Konkurs na Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
więcej... >>

Konkurs na Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody
więcej... >>

Konkurs na Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa
więcej... >>

Konkurs na Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa
więcej... >>

Konkurs na Działanie 3.6 – Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
więcej... >>

Konkurs na Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
więcej... >>

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
więcej... >>

Konkurs "Innowator 2010"
więcej... >>

Konkursy - 2008
więcej... >>

Konkursy - 2009
więcej... >>

Konkursy - 2010
więcej... >>

Konkursy da organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 2006 rok
więcej... >>

Konkursy dla organizacji pozarządowych
więcej... >>

Konkursy dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - Archiwum rok 2006
więcej... >>

Konkursy dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - Archiwum rok 2007
więcej... >>

Konkursy dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 2005 rok
więcej... >>

Konkursy na Działania: 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie) oraz 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)
więcej... >>

Konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora – jednostki podległe
więcej... >>

Kontakt
więcej... >>

Kontakt
więcej... >>

KT – 15 – Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce
więcej... >>

KT - 01 – Wydanie Prawa Jazdy po raz pierwszy
więcej... >>

KT - 02 – Wydanie wtórnika Prawa Jazdy z powodu zagubienia, kradzieży, zmiany danych
więcej... >>

KT - 03 – Wydanie Prawa Jazdy międzynarodowego
więcej... >>

KT - 04 – Wydawanie uprawnień instruktorom nauki jazdy
więcej... >>

KT - 05 – Wpis lub zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców
więcej... >>

KT - 06 – Wpis kodu 95 w dokumencie Prawa Jazdy
więcej... >>

KT - 07 - Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę
więcej... >>

KT - 10 - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
więcej... >>

KT - 11 – Dokonanie wpisu lub wykreślenia adnotacji: hak, taxi, L
więcej... >>

KT - 12 – Dokonanie wpisu lub wykreślenia zastawu rejestrowego
więcej... >>

KT - 13 – Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce
więcej... >>

KT - 14 – Rejestracja pojazdu zabytkowego
więcej... >>

KT - 16 – Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
więcej... >>

KT - 17 – Wydanie wtórnika karty pojazdu
więcej... >>

KT - 18 – Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
więcej... >>

KT - 19 – Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
więcej... >>

KT - 20 – Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy
więcej... >>

KT - 21 – Wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu
więcej... >>

KT - 22 – Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą
więcej... >>

KT - 23 – Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży
więcej... >>

KT - 24 – Wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu
więcej... >>

KT - 25 – Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu pojazdu z kraju
więcej... >>

KT - 26 – Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej
więcej... >>

KT - 27 – Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
więcej... >>

KT - 28 – Zmiana rodzaju pojazdu
więcej... >>

KT - 29 – Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
więcej... >>

KT - 30 – Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
więcej... >>

Kultura miasta Browary
więcej... >>

Laureaci 2012 roku
więcej... >>

Laureaci 2013 roku
więcej... >>

Laureaci 2014 roku
więcej... >>

Laureaci 2015 roku
więcej... >>

Laureaci 2016 roku
więcej... >>

Lech - Pol Dystrybucja sp. z o.o.
więcej... >>

Legenda o orlim gnieździe
więcej... >>

Linki
więcej... >>

Lokalna Organizacja Turystyczna Szlaku Piastowskiego
więcej... >>

Magdeburg - Gospodarka
więcej... >>

Magdeburg - informacje ogólne
więcej... >>

Magdeburg - Klimat
więcej... >>

Magdeburg - Położenie
więcej... >>

Magdeburg - Zabytki
więcej... >>

Magdeburg, Land Saksonia – Anhalt, Niemcy
więcej... >>

Mapa - Polska za czasów Mieszka I
więcej... >>

Mapa Szlaku Piastowskiego
więcej... >>

Mieszko I (ok. 960- 992) i jego chrzest
więcej... >>

Młodzież o narkotykach
więcej... >>

Młodzież w "Akademii Dialogu"
więcej... >>

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
więcej... >>

Modernizacja ewidencji gruntów i wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie Geo-Info 2000 oraz założenie ewidencji budynków i lokali w systemie EGB 2000 dla miasta Trzemeszna
więcej... >>

Modernizacja ewidencji gruntów w systemie Geo-Info 2000 oraz założenie ewidencji budynków i lokali w systemie EGB 2000 dla części miasta Gnieznia - Etap 3
więcej... >>

Możliwości współpracy z Włochami w realizacji wspólnych programów
więcej... >>

MP3
więcej... >>

Muzea
więcej... >>

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
więcej... >>

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
więcej... >>

Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego
więcej... >>

Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Napisali o nas
więcej... >>

Newsletter
więcej... >>

Noworoczne spotkanie Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Nowości na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl
więcej... >>

NOWOŚĆ – Wzory wniosków o dofinansowanie i biznesplany dla działań 1.2 i 5.3 (PROJEKTY!) - do pobrania!
więcej... >>

Nowy harmonogram ogłaszania konkursów w ramach WRPO 2007-2013
więcej... >>

Numery alarmowe w Polsce
więcej... >>

O św. Wojciechu
więcej... >>

Obchody 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja w 2017 r.
więcej... >>

Obchody 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
więcej... >>

Obchody z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 2014 r.
więcej... >>

Obchody z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3. Maja
więcej... >>

Obchody z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3. Maja w 2009r.
więcej... >>

Obchody z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3. Maja w 2010r.
więcej... >>

Obchody z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3. Maja w 2012r.
więcej... >>

Obchody z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3. Maja w 2016 r.
więcej... >>

Ogłoszenia
więcej... >>

Ogłoszenia Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
więcej... >>

Ogłoszenia Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Ogłoszenie konkursu na Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
więcej... >>

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Ogłoszenie o zawarciu umowy w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż platformy schodowej dla DPS w Gnieźnie.
więcej... >>

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji zadania publicznego na rok 2012 pn. „Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej”
więcej... >>

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki pn. „Przygotowanie koncepcji szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim”
więcej... >>

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2011.
więcej... >>

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2011
więcej... >>

Ogłoszono II konkurs na Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
więcej... >>

Ogłoszono II konkurs na Działanie 5.3
więcej... >>

Ogłoszono konkurs na Działanie 1.2
więcej... >>

Ogłoszono konkurs na Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody
więcej... >>

Ogłoszono konkurs na Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
więcej... >>

Ogłoszono konkursy na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
więcej... >>

Ogólna charakterystka powiatu
więcej... >>

Ogólna charakterystyka Prowincji Forli-Cesena
więcej... >>

Opieka socjalna miasta Browary
więcej... >>

Opracowanie gminnego/powiatowego katalogu firm (zadanie fakultatywne)
więcej... >>

Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (zadanie obligatoryjne)
więcej... >>

Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy (zadanie obligatoryjne)
więcej... >>

Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (zadanie obligatoryjne)
więcej... >>

Opublikowano zestawienia projektów z Działania 2.1 i Działania 2.2 po zakończonych ocenach
więcej... >>

Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego
więcej... >>

Organizacja rajdów turystyczno-krajobrazowych i krajoznawczych - nr projektu IV1Cb/82
więcej... >>

Organizacje pozarządowe
więcej... >>

Organizacje pozarządowe - Archiwum
więcej... >>

Organizacje pozarządowe - Archiwum 2010
więcej... >>

Organizacje pozarządowe - Archiwum 2011
więcej... >>

Organizacje pozarządowe - Archiwum 2012
więcej... >>

Organizacje pozarządowe - Archiwum 2013
więcej... >>

Organizacje, do których należy powiat
więcej... >>

orkiestra
więcej... >>

Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości – logo do pobrania
więcej... >>

Ostatnia sesja III kadencji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Ośrodki wypoczynkowe, campingi, pola namiotowe
więcej... >>

Oświata miasta Browary
więcej... >>

Otrwarty Konkurs Ofert - "Promocja zdrowego stylu życia"
więcej... >>

OTWARTY konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
więcej... >>

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w 2009 roku
więcej... >>

OTWARTY KONKURS OFERT Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2010 roku zadań publicznych w zakresie turystyki
więcej... >>

OTWARTY KONKURS OFERT Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2009 pn. „Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej”
więcej... >>

Otwarty Konkurs Ofert -
więcej... >>

Otwarty Konkurs Ofert - "Działania profilaktyczne w zakresie chorób nowotworowych gruczołu piersiowego u kobiet"
więcej... >>

Otwarty Konkurs Ofert - "Ogólnopolski turystyczny rajd królewski"
więcej... >>

Otwarty Konkurs Ofert - "Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej"
więcej... >>

Otwarty Konkurs Ofert - "Profilaktyka chorób układu krążenia"
więcej... >>

Otwarty Konkurs Ofert - "Promocja świadomego rodzenia - szkoła rodzenia"
więcej... >>

Otwarty Konkurs Ofert - "Wsparcie i promocja Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej jako atrakcji turystycznej Powiatu Gnieźnieńskiego"
więcej... >>

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2011.
więcej... >>

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
więcej... >>

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
więcej... >>

Otwarty Konkurs Ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu...
więcej... >>

Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2007 roku zadania publicznego
więcej... >>

Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2007 roku zadań publicznych w zakresie turystyki
więcej... >>

Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego na rok 2011 pn. „Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej”
więcej... >>

Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiegona wsparcie realizacji w latach 2006 - 2008 zadania publicznego pn.
więcej... >>

Otwarty konkurs w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2009 roku
więcej... >>

OTWARTY KONKURS ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO na wsparcie realizacji w 2010 roku zadania publicznego p.n. „Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych”
więcej... >>

Parki krajobrazowe
więcej... >>

Partnerzy zagraniczni
więcej... >>

Paszport Obywatela Civitas Schinesghe
więcej... >>

Patronat Starosty Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Patronat Starosty i Logo Powiatu
więcej... >>

Pielgrzymka Papieża Jana Pawła II do Gniezna - 1997 r.
więcej... >>

Pierwsza koronacja na króla Polski Bolesława Chrobrego i wizyta Ottona III
więcej... >>

Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych
więcej... >>

Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki)
więcej... >>

Pierwsze konkursy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
więcej... >>

Plakaty
więcej... >>

Plan Rozwoju Lokalnego 2006 - 2013
więcej... >>

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu gnieźnieńskiego
więcej... >>

Planasa Polska sp. z o.o
więcej... >>

Początki Państwa Polskiego
więcej... >>

Podpisanie porozumienia
więcej... >>

Podstawowe informacje o mieście Browary
więcej... >>

Podsumowanie cyklu szkoleń dla beneficjentów WRPO
więcej... >>

Podsumowanie konkursu agroturystycznego 2004
więcej... >>

Podsumowanie konkursu agroturystycznego 2006
więcej... >>

Pogoda 2010
więcej... >>

Pokaz zastosowania nowoczesnych technologii w rolnictwie
więcej... >>

Polecane linki
więcej... >>

Policja
więcej... >>

Polityka społeczna miasta Browary
więcej... >>

Polska w Unii Europejskiej
więcej... >>

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej
więcej... >>

Polsko - włoska współpraca
więcej... >>

Polsko-niemiecka współpraca w zakresie oświaty
więcej... >>

Położenie geograficzne i środowisko miasta Browary
więcej... >>

Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy
więcej... >>

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gnieźnie
więcej... >>

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłecku
więcej... >>

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne
więcej... >>

Poradnik Interesanta
więcej... >>

Poradnik Interesanta - Biuro Rady
więcej... >>

Poradnik Interesanta - Geolog powiatowy
więcej... >>

Poradnik Interesanta - Inspektor ds. kontroli
więcej... >>

Poradnik Interesanta - Powiatowy Zarząd Dróg
więcej... >>

Poradnik Interesanta - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
więcej... >>

Poradnik Interesanta - Wydział Architektury i Budownictwa
więcej... >>

Poradnik Interesanta - Wydział Edukacji
więcej... >>

Poradnik Interesanta - Wydział Finansów, Wydział Budżetu i Analiz Finansowych
więcej... >>

Poradnik Interesanta - Wydział Komunikacji i Transportu
więcej... >>

Poradnik Interesanta - Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
więcej... >>

Poradnik Interesanta - Wydział Ochrony Środowiska, Biuro ds. Rolnictwa
więcej... >>

Poradnik Interesanta - Wydział Ochrony Zdrowia
więcej... >>

Poradnik Interesanta - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
więcej... >>

Poradnik Interesanta - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
więcej... >>

Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim, a włoską prowincją di Forli-Cesena
więcej... >>

Powiat Gniezno – logo do pobrania
więcej... >>

Powiat Gnieźnieński na Targach w Berlinie
więcej... >>

Powiat Gnieźnieński w literaturze
więcej... >>

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
więcej... >>

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gnieźnie
więcej... >>

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej
więcej... >>

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
więcej... >>

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
więcej... >>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
więcej... >>

Powiatowe służby, inspekcje i straże
więcej... >>

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
więcej... >>

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
więcej... >>

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
więcej... >>

Powiatowy program działań na rzecz dziecka i rodziny 2006-2012
więcej... >>

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2005-2012
więcej... >>

Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2012-2015
więcej... >>

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011-2014 „Bezpieczny Powiat”
więcej... >>

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015-2018
więcej... >>

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – odwołany dyżur w dniu 13 listopada br.
więcej... >>

Powiatowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi
więcej... >>

Powiatowy Urząd Pracy
więcej... >>

Powiatowy Zarząd Dróg
więcej... >>

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
więcej... >>

PR - 01 - Znak towarowy identyfikujący konkurs ''Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości''
więcej... >>

PR - 02 - Znaki towarowe identyfikujące Powiat Gniezno (logo Powiatu)
więcej... >>

PR - 03 - Patronat Starosty Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Prawo jazdy - Poradnik Interesanta - Wydział Komunikacji i Transportu
więcej... >>

Prezentacja
więcej... >>

Profilaktyka nowotworowa
więcej... >>

Profilaktyka zdrowego trybu życia
więcej... >>

Program rewitalizacji obszarów powojskowych przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie na lata 2008-2012
więcej... >>

Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2016-2018
więcej... >>

Projekty
więcej... >>

Projekty i Fundusze Europejskie
więcej... >>

Promocja funduszy europejskich w TV
więcej... >>

Propozycja współpracy na rok 2005
więcej... >>

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2012 poprzez utrzymanie taboru i infrastruktury
więcej... >>

Prywatne strony nie tylko o Gnieźnie
więcej... >>

Przebudowa - Etap I drogi powiatowej 2483P - Wierzyce - Czerniejewo
więcej... >>

Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjno - Handlowe „HENBUD”
więcej... >>

Przegląd twórczości patriotycznej
więcej... >>

Przejrzysta Polska
więcej... >>

Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż platformy schodowej do transportu pionowego osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim
więcej... >>

Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
więcej... >>

Przetarg nieograniczony - Remont elewacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie
więcej... >>

Przetarg nieograniczony - Roboty remontowe w budynku Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie.
więcej... >>

Przetarg nieograniczony - Usługi portierskie na terenie powiatowego zarządu dróg w 2007 roku
więcej... >>

Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w roku 2007
więcej... >>

Przetarg nieograniczony - Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w roku 2007
więcej... >>

Przetarg nieograniczony - Wymiana kotłowni węglowej na gazową, docieplenie ścian, stropodachów i rurociągów
więcej... >>

Przetarg ustny nieograniczony - Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza drugi przetarg ustany nieograniczony
więcej... >>

Przetargi, komunikaty, ogłoszenia
więcej... >>

Przygotowanie i udziału w zawodach sportowym
więcej... >>

Punkt Paszportowy
więcej... >>

PUNKT WSPIERANIA BIZNESU
więcej... >>

Punkty informacji turystycznej na Szlaku Piastowskim
więcej... >>

Rada Powiatu
więcej... >>

Rada Powiatu - Archiwum
więcej... >>

Radni I kadencji Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Radni II kadencji Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Radni IV kadencji Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Regulamin Konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”
więcej... >>

Regulamin organizacyjny starostwa
więcej... >>

Regulamin pracy Komisji Konkursowych
więcej... >>

Regulamin pracy komisji konkursowych
więcej... >>

Rejestracja - Poradnik Interesanta - Wydział Komunikacji i Transportu
więcej... >>

Rejon Humański - Gospodarka
więcej... >>

Rejon Humański - Informacje ogólne
więcej... >>

Rejon Humański - Turystyka
więcej... >>

Rejon Humański, Okręg Czerkaski, Ukraina
więcej... >>

Religia
więcej... >>

Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie
więcej... >>

Remont łazienek w budynku Domu Dziecka w Trzemesznie
więcej... >>

Rola samorządów i regionów w Unii Europejskiej
więcej... >>

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
więcej... >>

Rozwój Lokalny
więcej... >>

Rusza akcja "Proste Fundusze"
więcej... >>

Schemat organizacyjny Starostwa
więcej... >>

Schroniska młodzieżowe
więcej... >>

Schronisko Młodzieżowe w Gnieźnie
więcej... >>

Secura – Security Monitoring
więcej... >>

Sekretarz Powiatu
więcej... >>

Seminarium historyczne
więcej... >>

SISMS
więcej... >>

Skarbnik Powiatu
więcej... >>

Skład Komisji Konsultacyjnej
więcej... >>

Skład Komisji Konsultacyjnej
więcej... >>

Skład Komisji Konsultacyjnej - Archiwum rok 2006
więcej... >>

Skład Komisji Konsultacyjnej - Archiwum rok 2007
więcej... >>

Skład Materiałów Budowlanych i Opału „BOL-ANN” A. T. M. Stelmaszykowie spółka jawna
więcej... >>

Skład Radny i Komisje IV kadencji Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Skład Rady
więcej... >>

Skład Rady
więcej... >>

Skład Rady i Komisje III kadencji Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Skład Rady i Komisji
więcej... >>

Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze
więcej... >>

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
więcej... >>

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2
więcej... >>

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kłecku im. hm. Zygmunta Imbierowicza
więcej... >>

Sport
więcej... >>

Sportowy Powiat
więcej... >>

Spot promocyjny
więcej... >>

Spotkanie noworoczne 05 lutego 2015 r.
więcej... >>

Spotkanie noworoczne 11 stycznia 2011r.
więcej... >>

Spotkanie noworoczne 12 stycznia 2012 r.
więcej... >>

Spotkanie noworoczne 14 stycznia 2016 r.
więcej... >>

Spotkanie noworoczne 23 stycznia 2014 r.
więcej... >>

Spotkanie opłatkowe w 2009r.
więcej... >>

Spotkanie żałobne Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i Rady Miasta Gniezna 12 kwietnia 2010 r.
więcej... >>

Stado ogierów w Gnieźnie
więcej... >>

Standardy funkcjonowania
więcej... >>

Stanowiska Samodzielne
więcej... >>

Starosta
więcej... >>

Statut Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Statut Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
więcej... >>

Stolarstwo Mikołajczak
więcej... >>

Stowarzyszenia i organizacje
więcej... >>

Stowarzyszenia w Powiecie Gnieźnieńskim
więcej... >>

Strategia rozwoju kultury fizycznej w Powiecie Gnieźnieńskim
więcej... >>

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2000-2005
więcej... >>

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2000-2005 – uchwały wprowadzające i zmieniające dokument
więcej... >>

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2006-2013
więcej... >>

Strategia rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych 2008-2020
więcej... >>

Strategie sektorowe Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Straż pożarna
więcej... >>

Studia w Gnieźnie
więcej... >>

Sylwetki członków Zarządu
więcej... >>

Szkolenie w zakresie Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze WRPO
więcej... >>

Szkoły
więcej... >>

Szkoły i uczelnie gnieźnieńskie
więcej... >>

Szlak Piastowski
więcej... >>

Szlak Piastowski - Informacje ogólne
więcej... >>

Szlaki turystyczne
więcej... >>

Szlaki turystyczne - Piesze i rowerowe
więcej... >>

Świetlica Środowiskowa
więcej... >>

Święto Konstytucji 3. Maja 1791-2009
więcej... >>

Święto Konstytucji 3. Maja 1791-2009
więcej... >>

Święto Konstytucji 3. Maja 1791-2009
więcej... >>

Targi Przedsiębiorczości po raz drugi w Gnieźnie
więcej... >>

Teltow-Flaeming
więcej... >>

Traktat Akcesyjny
więcej... >>

Transport - Poradnik Interesanta - Wydział Komunikacji i Dróg
więcej... >>

Truck Serwis
więcej... >>

Turystyka, rekreacja, kultura
więcej... >>

Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Unia Europejska
więcej... >>

UNIA EUROPEJSKA
więcej... >>

Unirem
więcej... >>

Uroczystości organizowane przez Biuro Rady Powiatu
więcej... >>

Urzędy i instytucje Powiatu Gnieźnieńskiego i Gniezna
więcej... >>

Usługi
więcej... >>

Uszczegółowienie 2.0 i załączniki (publikacja wiadomości 30 maja 2008 r.)
więcej... >>

Uszczegółowienie WRPO - wersja 1.6 i załączniki
więcej... >>

Uszczegółowienie WRPO - wersja 2.5
więcej... >>

Utworzenie części opisowej operatu ewidencji budynków miasta Gniezna
więcej... >>

Vetra sp. z o.o.
więcej... >>

VI Zjazd Gnieźnieński
więcej... >>

VII Regionalny Mityng Teatralny - MDK Gniezno 11-13.04.2007
więcej... >>

W sprawie: wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
więcej... >>

Warsztaty historyczne "Źródła naszej tożsamości narodowej"
więcej... >>

Weekendowe wędrówki po powiecie - Czerniejewo
więcej... >>

Weekendowe wędrówki po powiecie - Dziećmiarki
więcej... >>

Wicestarosta
więcej... >>

Wielkopolska Kuchnia Regionalna
więcej... >>

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
więcej... >>

Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020
więcej... >>

Wizyta delegacji rolników z powiatu Teltow-Fläming - Razem można więcej
więcej... >>

Wizyta polskiej delegacji na Ukrainie w ramach obchodów 380 rocznicy utworzenia miasta Browary.
więcej... >>

Władze miasta Browary
więcej... >>

Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej (zadanie fakultatywne)
więcej... >>

Współpraca w zaresie pośrednictwa prac z Włochami
więcej... >>

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Archiwum 2007
więcej... >>

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Archiwum 2008
więcej... >>

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Archiwum 2009
więcej... >>

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Archiwum rok 2005
więcej... >>

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Archiwum rok 2006
więcej... >>

Wybory samorządowe 2010
więcej... >>

Wybory samorządowe 2010 - Archiwum
więcej... >>

Wybory samorządowe 2014
więcej... >>

Wydział Architektury i Budownictwa
więcej... >>

Wydział Architektury i Budownictwa - Karty usług
więcej... >>

Wydział Komunikacji i Dróg
więcej... >>

Wydział Komunikacji i Dróg - Karty usług
więcej... >>

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
więcej... >>

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Karty usług
więcej... >>

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - Karty usług
więcej... >>

Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia - Karty usług
więcej... >>

Wydziały Starostwa
więcej... >>

Wykaz dróg powiatowych
więcej... >>

Wykaz Stowarzyszeń Powiatu Gnieźnieńskiego
więcej... >>

Wyłożenie projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków - Winiary
więcej... >>

Wyroby garmażeryjne, catering „Koniczynka
więcej... >>

Wyrównywanie i niwelowanie barier w komunikowaniu się
więcej... >>

Wystawa "Zjazd Gnieźnieńsko 2000 - pięć lat później"
więcej... >>

Wyższe kwalifikacje - lepszy start
więcej... >>

Wzory wniosków preselekcyjnych i wzory wniosków o dofinansowanie
więcej... >>

Z.P.H.U. "TOM-KIL"
więcej... >>

Zabytki i miejsca warte zobaczenia
więcej... >>

Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych "ENERGO-TECH"
więcej... >>

Zakładanie stowarzyszeń
więcej... >>

Zakończono procedurę powoływania asesorów do oceny projektów w ramach WRPO
więcej... >>

Zalecenia dla beneficjentów funduszy unijnych dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych
więcej... >>

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie z zakresu Oceny oddziaływania na środowisko
więcej... >>

Zaproszenie na spotkanie zorganizacjami pozarządowymi z powiatu gnieźnieńskiego
więcej... >>

Zarząd Powiatu
więcej... >>

Zarząd Powiatu - Archiwum
więcej... >>

Zarząd Powiatu I kadencji od 1999 r - do 2001 r
więcej... >>

Zarząd Powiatu I kadencji od 2001 - do 2002
więcej... >>

Zarząd Powiatu II kadencji od 2002 - do 2004
więcej... >>

Zarząd Powiatu II kadencji od 2004 - do 2006
więcej... >>

Zarząd Powiatu III kadencji od 05.03.2007 do 04.11.2007
więcej... >>

Zarząd Powiatu III kadencji od 05.11.2007 do 30.11.2010
więcej... >>

Zarząd Powiatu III kadencji od 05.12.2006 do 05.03.2007
więcej... >>

Zarząd Powiatu IV kadencj
więcej... >>

Zarządzenie nr 43/05 w sprawie: wprowadzenia i stosowania Powiatowego Katalogu Firm
więcej... >>

Zespół Opieki Zdrowotnej
więcej... >>

Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie
więcej... >>

Zespół Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie
więcej... >>

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie
więcej... >>

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie im. Stanisława Mikołajczyka
więcej... >>

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
więcej... >>

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
więcej... >>

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
więcej... >>

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
więcej... >>

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z Oddziałami Zorganizowanymi w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
więcej... >>

Zjazd Premierów - 27/28 kwietnia 2000 r.
więcej... >>

Zjazd Prezydentów - 12 marca 2000 r.
więcej... >>

Zjazdy Gnieźnieńskie
więcej... >>

Zmiany - Uszczegółowienie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
więcej... >>

Życiorys ś.p. A. Bilskiego
więcej... >>

Życiorys ś.p. J. Marciniaka
więcej... >>

"Jaka rodzina w jakiej Polsce". XI Gnieźnieńskie Dni Rodziny.
więcej... >>

  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 25-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21147832

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno